h

Leefbaarheid

24 juni 2020

SP is blij met de Sociale agenda

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De SP is blij met de sociale agenda. Tijdens de commissievergadering vroeg Ronald van der Meijden nog wel aandacht voor de negatieve impact van de Corona crisis en de tekorten van de gemeenten in met name het sociaal domein. De SP is in ieder geval blij met het beschikbaar stellen van extra middelen aan de BOKD voor de extra ondersteuning van de dorpshuizen.

Lees verder
25 april 2019

Vragen over vuurwerkopslag

Foto: wikipedia / wikipedia

In Drenthe zijn 78 locaties waar consumentenvuurwerk mag worden opgeslagen. Dankzij oplettende inwoners en ondernemers werd vorig jaar duidelijk dat de gemeente Coevorden een opslaglocatie in het centrum wilde goedkeuren en de gemeente Emmen een opslag op een industrieterrein tot maximaal 9000 kilogram. De SP stelt vragen over de vuurwerkopslag in Drenthe.

Lees verder
31 maart 2016

Sociaal Domein Hutspot

Foto: Holland.com / www.holland.com

Goed bedoelde hutspot maar nog niet echt lekker. Zo kwalificeerde Louise Smits afgelopen woensdag de notitie over het sociaal domein. "We missen een visie met een planning en prioriteiten".

Lees verder
12 december 2014

SP in Drenthe steunt de Voedselbank

Foto: SP

Donderdagmorgen hebben Wim Moinat en Bert Abbing namens de SP in Drenthe 200 blikken tomatensoep afgeleverd bij RTV Drenthe voor hun actie tbv de voedselbank.

Lees verder
26 juni 2010

Bezuiniging Biblionet Drenthe voor SP onacceptabel

Bezuinigen op de bibliotheken. Kan dat zomaar? De provincie stelt voor Biblionet met 10% te korten met ingang van 2011. Waar de provincie doorlopend spreekt over de kenniseconomie in Drenthe, over het verbeteren van het onderwijs en het uitbannen van analfabetisme lijkt de provincie nu de botte bijl te willen hanteren voor Biblionet.

Lees verder
18 maart 2009

"De Buurt, de schaal van de toekomst"

Op donderdag 26 maart van 20.00 tot 22.30 organiseert de SP in Drenthe voor alle afdelingen een gezamenlijke ledenvergadering in Café "De Linde", Stationslaan 2, 9411 PS te Beilen.

Lees verder
3 maart 2009

SP afdeling Hoogeveen onderzocht sluiting vier bibliotheekfilialen

Omdat de SP in Hoogeveen het heel vreemd vindt dat er vier bibliotheekfilialen verdwijnen, heeft zij een onderzoek gedaan onder de bezoekers van de bibliotheken. Er zijn in totaal 95 mensen geënquêteerd bij de verschillende filialen.

Lees verder
17 april 2008

Drenthe heeft recht op een VVV

SP Drenthe deelt spekkies uit aan de VVV
SP deelt spekkies uit aan de VVV

Lees verder
11 april 2008

Persbericht SP Drenthe "Oordeel over VVV in Drenthe te makkelijk"

De besluitvorming van de gemeenten in Drenthe om de VVV de nek om te draaien is gebaseerd op drijfzand. Niet de VVV of de medewerkers zijn ouderwets.

Lees verder

U bent hier