h
7 maart 2014

Speel open kaart over bouwgrond-debacle

Onverkoopbare bouwgrond is voor gemeenten een molensteen. Door strengere controle en meer openheid moet het lek boven water komen, stelt SP-Kamerlid Eric Smaling.

Lees verder
20 februari 2014

Sta draaideur constructies niet toe voor leden Provinciale Staten

Een lid van provinciale staten hoort niet omkoopbaar te zijn. Dienstreizen horen geen snoepreisjes te zijn. Even de dienstauto met chauffeur als gedeputeerde voor laten rijden om privé te gaan shoppen, kan ook niet. Het openbaar bestuur hoort integer te zijn.

Lees verder
9 januari 2014

SP stelt vragen over financiële positie gemeentelijke grondbedrijven

 Naar aanleiding van het bericht dat de provincie Overijssel van plan is om voor 130 miljoen aan verliesgevende gronden van haar gemeenten te kopen heeft de SP in de Drentse Staten schriftelijke vragen gesteld. 

Lees verder
24 december 2013

Fijne Kerst en een gezond, vredig & strijdbaar 2014!

Beste mensen,  Hele fijne Kerst en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Voor een ieder persoonlijk en ook voor ons allemaal. Laten we ook komend jaar zichtbaar maken dat solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid voorop horen te staan in de samenleving en politiek. Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op 11 januari

Lees verder
12 december 2013

SP stelt vragen over mogelijke verkoop Attero

De aandeelhouderscommissie  van het afvalverwerkingsbedrijf Attero heeft ingestemd met de verkoop aan investeringsmaatschappij Waterland. De aandelen zijn in handen van 6 provincies en 116 gemeenten.

Lees verder
9 december 2013

Plan minder bruggen over verlengde Hoogeveensche vaart stuit op bezwaren

Sinds de nieuwe vaarverbinding Erica-Ter Apel feestelijk in gebruik werd genomen, komen er flink wat meer plezierjachten op de Hoogeveensche vaart. De Provincie presenteerde een plan aan de bewoners waarbij sprake was van het opheffen van drie bruggen over de vaart.

Lees verder
3 december 2013

Bijna 10.000 demonstranten in Utrecht!

 Een bont gezeldschap van bijna 10.000 mensen kwam zaterdag 30 november jl. demonstreren in Utrecht. Deze manifestatie was de aftrap voor de campagne 'Koopkracht en Echte banen'. Deze campagne is opgezet door de FNV vakbonden en wordt van harte ondersteunt door de SP Drenthe!

Lees verder
19 november 2013

Voor koopkracht en echte banen

Op zaterdag 30 november gaat de FNV van start met een campagne voor koopkracht en echte banen.  De FNV verzet zich tegen het bezuinigingspakket van het kabinet. De accijnzen gaan omhoog, de huren stijgen net als de WW-premies, de bezuinigingen in de zorg, de beperking van de kinderbijslag. Geen nieuwe banen en geen verbetering van de koopkracht.

Lees verder
18 november 2013

FNV manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht op 30 november

Door de enorme lastenverzwaring, opgelegd door het kabinet, daalt de koopkracht van Nederlanders. Koopkracht is belangrijk om de economie weer aan te zwengelen. Een groot deel van de economie is afhankelijk van wat we zelf in Nederland uitgeven. Daarom is een loonsverhoging voor iedereen op zijn plaats.

Lees verder
16 november 2013

Eurochamp ettert voort

Het leek een eenvoudig verzoek. Journalist de Kleine vroeg de geheimhouding van stukken van de provinciale onderzoekscommissie Eurochamp op te heffen. Deze commissie moest opheldering geven over het lekken van een eerder KPMG rapport over deze fraude zaak.

Lees verder

Pagina's