h

RES 1.0

12 mei 2021

RES 1.0

Foto: energievoordrenthe / energievoordrenthe.nl

Regionale energiestrategie RES 1.0 voor Drenthe. Lees hier de bijdrage van Robert Maekel

De SP kan zich vinden in de reacties van Natuur en Milieuorganisaties en De Drentse KEI.

Wij delen hun zorgen over de vormgeving van burgerparticipatie, of liever, hoe burgers gaan delen in de opbrengst. Het is zaak om als provincie en gemeente dat participatieproces zelf vorm te geven en niet af te wachten tot commerciële initiatiefnemers dat doen. Wij zijn het met de genoemde briefschrijvers eens dat dit in de tekst van RES 1.0 onvoldoende wordt gegarandeerd.

De SP wil in dit kader wederom herhalen dat het ongelooflijk jammer en niet te begrijpen is dat aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer in het rapport “Verdeling onder hoogspanning”,  die participatie en lokale initiatieven verder stimuleerden, niet allemaal door GS zijn overgenomen. Ook heeft GS geweigerd hierop een normatieve visie te ontwikkelen. En verder zei de NRK: “In tegenstelling tot omwonenden zat de initiatiefnemer(s) vanaf het begin van het proces bij het bevoegd gezag aan tafel en hadden zij daardoor veel mogelijkheden om voor hun belangen op te komen. Ongeacht voor welk model wordt gekozen vindt de NRK het van belang dat omwonenden een sterke rechtspositie in het totstandkomingsproces krijgen.”

De SP begrijpt niet dat GS, met steun van een meerderheid van deze Staten, destijds niet alle aanbevelingen van de NRK hebben overgenomen. Daarmee lijkt die veelgenoemde en zo gewilde burgerparticipatie meer op een act voor de bühne. Hoe kan het anders dat onze inwoners ervaren dat hun mening onvoldoende wordt gehoord? Waarom is er een breed gedragen gevoel bij de bevolking dat besluiten over hun hoofden heen worden genomen en door de politiek niet geluisterd wordt naar hun bezwaren? Dat voorzitter, zouden wij ons allemaal heel erg moeten aantrekken!

Vraag aan GS is of men op de hoogte is hoeveel participatieplannen er nu zijn gemaakt. Dat maken van die plannen staat namelijk in onze omgevingsvisie van 2018. De SP heeft hier al eens eerder naar gevraagd, maar GS moest ons toen het antwoord schuldig blijven. Voorzitter, graag wil de SP weten, liefst voor de volgende PS vergadering, hoeveel participatieplannen er zijn opgesteld per gemeente.

Ook vindt de SP dat er vanzelfsprekend hoge eisen gesteld worden aan landschappelijke inpassing en behoud of uitbreiding van natuurwaarden.

Reactie toevoegen

U bent hier