h

Even voorstellen: Wim Moinat

11 maart 2019

Even voorstellen: Wim Moinat

Foto: SP

Maak hier kennis met Wim Moinat nummer 2 op de lijst.

Mijn naam is Wim Moinat, getrouwd met Janet en samen hebben we drie kinderen. Ik ben geboren en getogen in Zwartemeer, gemeente Emmen.

"In mijn 'niet-politieke' leven ben ik docent Humanistisch vormingsonderwijs. In het HVO wordt kinderen geleerd om goed te kijken naar zichzelf en de wereld daaromheen. Zien dat iets wat je zelf doet ook invloed heeft op mensen, zelfs op de wereld om je heen. En andersom ook dat invloeden van buitenaf je eigen denken en zijn kunnen beïnvloeden.  

Vanuit dezelfde gedachte ben ik actief in de politiek. De wereld stopt niet bij mijn buitendeur!

We leven met zijn allen in een mooi en rijk land. Met verschillende mensen, maar ook met grote verschillen. Het is bijzonder belangrijk dat we met zijn allen aan een samenleving werken waar iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen hetzelfde moeten zijn, maar wel omdat alle Nederlanders recht hebben op loon naar werken en een eerlijke kans om het beste van hun leven te kunnen maken. Dit vraagt om een politiek die niet wegkijkt van verschillen, maar die juist wil aanpakken. De SP is de partij die dat ook daadwerkelijk doet!"

 De standpunten die we innemen in allerlei discussies komen niet uit de lucht vallen. Ze vloeien voort uit drie uitgangspunten die samen het fundament zijn onder al het werk en alle ideeën van de SP.

Menselijke waardigheid:

Ieder mens moet bestaanszekerheid hebben, plus het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving en een eerlijke kans om, met respect voor anderen, zijn persoonlijke geluk na te streven.

Gelijkwaardigheid:

Alle mensen zijn gelijkwaardig. De een is nooit méér dan de ander.

Solidariteit:

De mogelijkheden die mensen hebben, verschillen sterk. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we iedereen een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Reactie toevoegen

U bent hier