h

SP bezorgd over wijziging gasopslagplan Norg

11 augustus 2015

SP bezorgd over wijziging gasopslagplan Norg

Foto: Gemeente Noordenveld / www.gemeentenoordenveld.nl

De SP Statenfractie Drenthe is bezorgd over de gang van zaken en de eventuele gevolgen van het   gewijzigde gasopslagplan bij Norg.

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 6 augustus j.l. toestemming gegeven aan de NAM om bij de gasopslag in Norg te werken met grotere drukverschillen.  De aanvraag werd binnen 15 werkdagen goedgekeurd. De Technische commissie voor bodembeweging had onvoldoende tijd om met een gedegen advies te komen.  De Tcbb benadrukt het feit dat er over het gedrag van het veld bij Norg onder de voorgenomen condities onvoldoende bekend is en dit al eerder door de Staatstoezicht op de Mijnen is onderkend. Dit gebrek aan kennis noopt tot extra voorzichtigheid aldus het Tcbb.

Ko Vester (Statenlid SP): ,,Het werkvolume wordt meer dan verdubbeld en er mag met grotere drukverschillen worden gewerkt. We hebben sterk de indruk dat er niet zorgvuldig is gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de inwoners van een groot deel van Noord Drenthe”.

De fractie wil o.a. van Gedeputeerde Staten oordeel over de gang van zaken rond dit wijzigingsplan en waar bewoners in Drenthe aardbevingsschade kunnen claimen. Daarnaast wil de fractie weten wat de gevolgen zijn voor het transport van het gevaarlijke watergascondensaat nu het werkvolume verhoogd is van 3 miljard m3 naar 7 miljard m3. Het onlangs gepubliceerde rampenbestrijdingsplan voor de gasopslaglocatie Norg geeft geen instructies wanneer er iets mis gaat met de tankwagens.

Voor meer info zie bijlagen en het bericht op de website van Co2ntramine

Reactie toevoegen

U bent hier