h

Ronald van der Meijden

Statenlid

Ik ben Ronald van der Meijden, 69 jaar, gehuwd met Ilone. Wij zijn de trotse ouders en grootouders van twee zonen en vier kleinzonen. Wij wonen in Peize. Ik heb in het begin van mijn carrière gewerkt als koopvaardij officier. Daarna gaan werken bij de Bond van Zeevarenden en de International Transportworkers Federation (ITF) als bestuurder/inspector.

Vervolgens in dienst getreden bij ABVAKABO/FNV in 1984 tot 2012 (bestuurder, CAO-onderhandelaar, regiomanager Noord en Oost en landelijk manager. In de loop der jaren heb ik veel bestuurlijk vrijwilligerswerk verricht bij verenigingen en de PvdA.

Tevens werknemersvertegenwoordiger in bezwarencommissies en werknemerscommissaris bij een vervoersbedrijf. Sinds een 5-tal jaren tot heden ben ik voorzitter van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld. Mijn hobby's zijn reizen, lezen, bridgen en golfen.

Na het afwerpen van de sociale veren van de PvdA, met als gevolg de versterking van het neo-liberale beleid (privatiseringwoede/uitverkoop etc.) was voor mij duidelijk dat ik mij wilde aansluiten bij een echte Sociaal Democratische/Linkse partij. Met nog steeds hoog in het vaandel solidariteit, eerlijk delen en gelijkheid. Dus een partij die streeft naar een goede verzorgingsstaat, waarbij gelijke kansen weer worden en zijn gewaarborgd. En dat is voor mij de SP. Ik denk dat het hoog tijd is de slinger weer de sociale kant op te krijgen. Zoals bijvoorbeeld streven naar:

  • Goede betaalbare en bereikbare zorg (volksverzekering naar draagkracht)
  • Een milieu beleid waar de vervuiler betaalt en de sterkste schouders.
  • Herinvoering van studiebeurzen (draagkracht)
  • Goed en goedkoper openbaar vervoer
  • Verbetering positie werknemers en gepensioneerden
  • Verbetering sociale wetgeving voor werknemers en midden-en kleinbedrijf.
  • Enz. enz.

Kortom afschaffen van het recht van de sterkste (multinationals, oligarchen etc.) en terug naar een beschaafde en sociale samenleving.

U bent hier