h

Henk van de Weg

06-37386920

Woonplaats

Opgegroeid als boerenzoon voel ik me nog altijd sterk verbonden met de Landbouwsector en vandaaruit ook met Natuur, waterkwaliteit, etc.

Zoals zo langzamerhand wel bij iedereen bekend is staat de landbouwsector erg onder druk maar de kwaliteit van onze levensomgeving ook. En dit is zeker niet bedoeld als dooddoener maar we moeten het met zijn allen doen. Het leidt nergens toe als we alleen maar bepaalde sectoren de zwarte piet toespelen en zelf achterover leunen. Er zijn heel veel sectoren die heel veel verdienen aan de landbouwsector en die er dus ook bij gebaat zijn als het allemaal nog grootschaliger zou worden. Daar zijn wij als SP het dus absoluut niet mee eens.

Nou, dit was dus de afgelopen 4 jaar mijn onderwerp in de Staten. En dat is het nu in deze periode waar ik weer als commissielid mag optreden ook. En gelukkig zijn er ondertussen ook veel boeren (en andere ondernemers) die wel inzien dat het beter is het tij nu te keren voordat er niks meer te keren is.

U bent hier