h

Henk van de Weg

06-37386920

Statenlid

Mijn naam is Henk van de Weg. Ik ben als boerenzoon geboren op 27 maart 1952 in Oosterwolde. Ik heb 2 zoons en momenteel woon ik alleen. In 1982 ben ik voor het eerst in Hoogeveen komen wonen en wel in Hollandscheveld. Daarna heb ik nog in Meppel en Assen gewoond maar sinds 1994 woon ik weer in Hoogeveen.

Ik ben ca. 32 jaar werkzaam geweest als Personeelsadviseur waarvan de laatste 27 jaar in de Sociale Werkvoorziening (20 jaar bij Alescon, 3 jaar bij Reestmond en de laatste 4 jaar bij Synergon in Winschoten en omgeving). Mijn hobby’s zijn o.a. (denk)sporten, motorrijden, politiek

Ik ben als inwoner van Hoogeveen politiek actief geweest als gemeenteraadslid en het waterschapsbestuur. Een aantal jaar geleden heb ik heel bewust de overstap gemaakt naar de SP omdat die partij in woord en daad het best vond en vind aansluiten bij wat ik vind over hoe we bijvoorbeeld de welvaart in ons land en op deze aarde eerlijker moeten verdelen.

Het huidige politieke klimaat in Nederland is verre van goed. De welvaart wordt zeer onrechtvaardig verdeeld, het verdiende geld gaat voor het grootste deel weer naar het kapitaal en niet naar de mensen die er hard voor werken.

Ik wil me graag inzetten voor goede werkgelegenheidsinitiatieven in relatie tot duurzaamheidsprojecten. Daarnaast wil ik mij inzetten voor de inwoners van Drenthe, vooral oudere inwoners, die vaak alleen zijn, een klein inkomen hebben en door een combinatie van zaken dreigen te vereenzamen.

U bent hier