h

Aarde, boer en consument verdienen beter. Nu meters maken.

6 september 2023

Aarde, boer en consument verdienen beter. Nu meters maken.

Foto: SP

Rapport Noordelijke rekenkamer laat zien dat eerdere aanbevelingen voor verduurzaming van de landbouw niets of nagenoeg niets hebben opgeleverd. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg

“Toeval bestaat niet” luidt een gezegde. Dit gezegde kwam bij ons boven bij het lezen van dit “terugblikonderzoek” door de NRK. Eigenlijk is deze manier van werken van de NRK, om regelmatig onderzoek te doen naar wat er van gedane en overgenomen aanbevelingen is terechtgekomen.

Zoals we hebben kunnen lezen heeft de NRK onderzocht hoe de provincie van 2012 tot 2018 heeft gewerkt aan de verduurzaming aan de landbouw waarbij duidelijk een koppeling werd gelegd met de manier waarop subsidie werd verstrekt en op elke wijze dat effect had.

De bevindingen over die 6 jaar zijn weinig positief en resulteerden in 2020 grofweg in 8 aanbevelingen. “GS hebben geen van deze aanbevelingen in hun conclusies en bestuurlijke reactie naast zich neergelegd” (p. 3, beleidsbrief).

Dames en heren, 10 jaar beleid en uitvoering in de verduurzaming van de landbouw in Drenthe en samengevat heeft dit, met alle overgenomen aanbevelingen geresulteerd in “geringe doorwerking”.

In gewoon Nederlands, er is dus niks of nagenoeg niks gebeurd in de verduurzaming van de landbouw. Er zijn geen meters gemaakt! Er gebeurt wel van alles maar het is onduidelijk hoe, met wie, wat kost het, wie doen er mee, etc. De echte rode draad ontbreekt, misschien wel omdat de echte missie en visie ontbreken.

En dan kunnen we kijken naar het college van de afgelopen 4 jaar maar in dit terugblikonderzoek van de NRK wordt ook PS de spiegel voorgehouden. Middels de aanbevelingen zou je kunnen stellen dat ons de kaders in dit dossier zijn aangereikt maar dat PS hebben verzuimd hun controlerende taak uit te oefenen.

En nu terug naar “Toeval bestaat niet”……een terugblikonderzoek, een nieuwe Provinciale Staten, een nieuw college en daarmee is het nu eigenlijk het perfecte moment te leren van het verleden. En nu wel op de goede manier en effectief aan de slag  met de verduurzaming van de landbouw in Drenthe. Met duidelijke doelstellingen, met effectieve middelen, met welke partners, etc….kortom, een herijking van wat we willen en waarom.

De SP schreef in 2019 haar visie op landbouw “Aarde , boer en consument verdienen beter”

(zie bijlage)

Reactie toevoegen

U bent hier