h

Deltaplan

23 januari 2023

Deltaplan

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden over Deltaplan.

Vergadering 23-06-2021 Voorzitter, dan moet ik u bedanken dat ik de laatste mag zijn. Oké. Voorzitter, ik ga er in ieder geval vanuit, de SP gaat ervan uit, dat dit belangrijke onderwerp, het is veelomvattend, in het najaar op de agenda komt te staan, waar we met elkaar de inhoud bespreken van het Deltaplan en de consequenties daarvan voor Drenthe. Ik denk ook dat, als dat wat concreter zou kunnen zijn op dat moment of is of wordt, dat dan ook de mogelijkheid van een collectief referendum open moet blijven. Ik zou toch een aantal uitgangspunten mee willen geven. Het uitgangspunt van de SP zou moeten zijn, denk ik ook, dat er gekozen moet worden voor het leggen van een primaat voor woningzoekenden in Drenthe. Ik heb niets met origine te maken, maar het gaat mij om de woningzoekenden in Drenthe. Allereerst dat de woningnood in Drenthe zal worden opgeheven en dat alle Drentse woningzoekenden, jong en oud, dienen te kunnen beschikken over een betaalbare woning. De rol van woningcorporaties zal daar naar mijn gevoel een hele belangrijke in kunnen zijn, op moeten zijn. Ook zal er aandacht moeten zijn voor doorstromingsmogelijkheden van ouderen, als het gaat om kleiner kunnen wonen, omdat er op dit moment, voor zover ik ben geïnformeerd, het niet of nauwelijks mogelijk is, dat oudere mensen die in een groot huis wonen een vervangende ruimte kunnen vinden in wat klei-nere of wat minder vierkante meters. Ik denk ook dat in dit kader heel duidelijk speculanten zo-als huisjesmelkers et cetera, maximaal ontmoedigd moeten gaan worden. Volgens mij zijn wij ook van mening dat in de eerste aanleg bestaande gebouwen, kantoren et cetera geschikt ge-maakt moeten worden voor bewoning. Eerst als het bovenstaande is gerealiseerd wat ik net ge-noemd heb die punten, en iedere Drent beschikt over een goede en betaalbare woning, zal be-zien moeten worden welke verdere huisvesting nodig of mogelijk is. Maar wel in het licht van natuurbehoud, leefbaarheid, wat altijd naar ons gevoel voorrang zou moeten blijven houden. Ook denk ik dat het zinvol zou zijn om een onderzoek te plegen naar de consequenties van de aanleg van de Lelylijn. Omdat het naar mijn gevoel zou kunnen ten opzichte van in ieder geval de bestaande spoorwegverbinding Assen- Groningen-Zwolle of Groningen-Assen-Zwolle, in die volgorde, om dat te weten, om dat in ieder geval te onderzoeken dat deze lijn niet een soort boemeltreintje, boemellijntje zal worden. Ik denk ook dat het zinvol is om de ingekomen brief van de heer Muijzert nog eens mee te nemen in de afwegingen die gemaakt gaan worden, want er staan toch wel naar mijn gevoel wat zinvolle dingen in. En tot slot voorzitter, het doet mij deugd dat JA21 zich in deze zorgen maakt over de gevolgen voor natuur en milieu. Ik hoop dat dat structureel blijft. Ik dank u.

Reactie toevoegen

U bent hier