h

Energiebesparing

14 december 2022

Energiebesparing

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De provincie wil geld lenen aan het Energiefonds Drenthe. Bedrijven die nog steeds niet hebben voldaan aan de wettelijke informatieplicht zouden volgens de SP geen toegang moeten krijgen tot deze leningen. Greetje Dikkers stelde dit voor tijdens de PS vergadering. Greetje: "Zo moeilijk is het niet om (grootverbruikers) te vragen om te laten zien dat ze aan hun informatieplicht hebben voldaan. Ze hoeven alleen het informatieformulier mee te sturen met hun aanvraag voor een energiebesparingslening"

Bijdrage Greetje Dikkers:

Voor ons ligt een voorstel voor subsidies in de vorm van leningen om verduurzaming te realiseren voor maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen en sportaccommodaties en voor het bedrijfsleven. Mooi! En..nodig!

We hebben daarbij in de commissievergadering aan de gedeputeerde gevraagd om voor het bedrijfsleven een check in te bouwen op het voldoen aan eerdere wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing. De gedeputeerde heeft toegezegd hierop terug te zullen komen.

We zien dit nog niet terug en vragen daarom nogmaals om die bedrijven die niet hebben voldaan aan de wettelijke meldplicht geen leningen of subsidies te verstrekken. Immers, het niet voldoen aan de wettelijke meldplicht is een overtreding. En moeilijk is het niet, gewoon van de verbruikers die vallen onder de meldplicht eisen dat ze bij hun aanvraag het formulier van hun melding meesturen. Kunnen ze dat niet overhandigen dan gaan we niet met ze in zee.

Zie het maar zo, als iemand een formuliertje bij de aanvraag voor een uitkering of toeslag niet heeft ingediend dan zijn we bikkelhard. Waarom zouden we bedrijven die willens en wetens meerdere jaren niet doen wat hun wettelijk is opgedragen wel met fluwelen handschoentjes behandelen!

Reactie toevoegen

U bent hier