h

Energiebesparing

30 november 2022

Energiebesparing

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Sinds jaren is er voor bedrijven de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Alleen bedrijven die aan die wettelijke plicht hebben voldaan moeten volgens de SP in aanmerking kunnen komen voor de 22,6 miljoen Drentse subidie voor energiebesparing.

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden

Op 28 september jl heeft de SP voor de motie betreffende versterking van het Energiefonds Drenthe, gestemd. Het is vanzelfsprekend dat in huidige tijdsgewricht veel aandacht is voor het besparen van energie. We onderkennen de bittere noodzaak.

Doch in de achterliggende jaren had de aandacht ook zeer intensief moeten zijn. Daar is wat ons betreft, zeker als het gaat om de grootverbruikers, die vallen onder de energiebesparingsplicht, onvoldoende prioriteit aan gegeven.

De invulling en handhaving van de  energiebesparingsplicht, vanaf 1 juli 2019, heeft voorzover nu valt te overzien, te wensen over gelaten.

Inmiddels hebben in dit kader, een aantal subsidieregelingen het daglicht gezien. Het is misschien een zinvolle suggestie de diverse regelingen in elkaar te schuiven, om een beter overzicht  te verkrijgen en eenduidige criteria te formuleren. Wie, wat, waar en wanneer komen een inwoner, een onderneming en een maatschappelijk instituut in aanmerking voor:

Subsidie/gratis geld

Een renteloze lening

Een rentedragende lening

Er is in ieder geval van bedrijven die vallen onder de energiebesparingsplicht dat zij bij de aanvraag voor een bijdrage voor energiebesparende maatregelen, hun meldplicht-rapportage mee te zenden.

Als een bedrijf geen rapportage of een onjuiste rapportage heeft ingediend, dan voldoet het bedrijf niet aan de meldplicht. Dit is een overtreding. Het bevoegd gezag kan en moet daar handhavend tegen optreden.

Mogelijkerwijs kan de uitvoering ondergebracht worden bij een instantie zoals b.v. Energiefonds Drenthe.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier