h

SP over bollenteelt 'Niet wachten tot de wal het schip keert'

12 oktober 2022

SP over bollenteelt 'Niet wachten tot de wal het schip keert'

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Tijdens de commissievergadering omgevingsbeleid waren er meerdere insprekers die hun zorgen uitspraken over de bestrijdingsmiddelen bij de sierteelt in Drenthe. Statenlid Henk van de Weg wil niet wachten tot de wal het schip keert zoals bij stikstof. Henk: "De provincie moet handelen vanuit het voorzorgsprincipe".

Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg:

Ik begin met te verwijzen naar het “Eindrapport uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentse AA” (kortweg Upda) dat op 7 september jl als ingekomen stuk stond op de OGB-agenda.

Daarin wordt nog weer eens schrijnend duidelijk vermeld wat dat land - en tuinbouwgif met ons doet en met onze aarde, ons water kortom met onze natuur. Jaren van onderzoek, experimenten, aanpassingen, etc. (En allemaal met heel welwillende betrokkenen) hebben er niet voor kunnen zorgen dat er geen gif (meer) in het water van de Drentse AA zit. En lang niet alles is afgespoeld of uitgespoeld en zit dus ook nog in onze grond.

Voorzitter, wij mensen vervuilen ons eigen huis!

Met die kennis en ervaringen in ons achterhoofd kunnen we kort zijn over ons standpunt ten aanzien van de lelie - en bollenteelt in Drenthe.

Stoppen met elke meter uitbreiding buiten wat we nu al hebben aan teeltoppervlakte in onze provincie. Als we dat niet doen blijft het dweilen met de kraan open! Geen meter uitbreiding meer tot duidelijk is wat al dat gif met mens en natuur doet. De provincie moet hierin handelen vanuit het voorzorgprincipe!

Het kan niet zo zijn dat omwonenden zelf angstvallig in de gaten moeten houden wanneer er gespoten wordt! Hoe de wind staat! Wat doet het met mij? Wat doet het met mijn kinderen en mijn huisdieren? Wat doet het met de groente in mijn groentetuin?

Natuurlijk zijn wij niet blind voor het belang van de telers, de investeringen die gedaan zijn, het verdienmodel!

Maar het liefst zouden wij zeggen: nu al het spuiten van de GWB-middelen stopzetten tot precies duidelijk is wat de gebruikte middelen op korte en lange termijn met ons en de natuur doen. Dit soort stoffen zijn over het algemeen zeer persistent en kunnen zich ophopen in ons lichaam. Zie daaromtrent ook de publiciteit rond PFAS. En heel veel mensen denken nog steeds dat asbest geen kwaad kan omdat je er immers niks van voelt als het binnenkort!

Wij hopen uiteraard ook van harte dat de onderzoeken naar alternatieve bestrijdingsmiddelen goede resultaten opleveren. Intussen kan voor de veiligheid van de omwonenden wel meer inspanning geleverd worden om vooreerst in ieder geval te komen tot bredere teelt - en spuitvrije zones.

Tot slot. Het gaat wederom om de dominee en de koopman. Laten we nu als provincie nou eens kiezen voor de dominee! Dat moet de heer Jumelet toch zeker aanspreken. Waarom wachten tot de wal het schip keert zoals met de stikstofproblematiek!

 

Reacties

Natuurlijk zijn wij niet blind voor het belang van de telers, de investeringen die gedaan zijn, het verdienmodel!
Wees hier maar wel blind voor, i.p.v de gezondheid van veel mensen op het spel te zetten. De zorg wordt steeds duurder in de toekomst, ouderen krijgen hiervan de schuld, maar volgens mij zijn dit de overheden die ondernemers hun gang laten gaan met het vergitigen van ons millieu, de gewone burgers hebben gauw door wanneer de natuur het niet toelaat , de belanghebbende willen eerst het bewijs of dat zo is.

Reactie toevoegen

U bent hier