h

Investeringen Sport

14 april 2021

Investeringen Sport

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Vandaag werden drie voorstellen besproken voor investeringen in de sport in Drenthe.  Het gaat om een dak op de Wielerbaan in Assen, het organiseren van het EK veldrijden en het Hypisch centrum in Exloo. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers.

 

  • Wielerbaan

Onze eerste reactie is : zo veel geld voor een voorziening die er voor zo relatief weinig gebruikers is? Wil je daar 500.000 euro voor inzetten?

Wat ons betreft had jaren geleden de keuze voor een openluchtzwembad gemaakt moeten worden daarmee kon een veelvoud aan gebruikers bediend worden en er was  geld voor gereserveerd. Toch sneuvelde dit plan en er kwam een wielerbaan voor in de plaats. Het houten dak zou er via private partijen wel komen.

Maar de baan ligt er en die kan nu maar beperkt gebruikt worden, en als er niets gebeurt is dat ook kapitaalvernietiging. Nu moet dus met publiek geld, zeg maar door de inwoners van Drenthe, het eerdere wanbeleid van de gemeente Assen alsnog rechtgetrokken worden. 

Mocht er een meerderheid voor dit voorstel zijn dan zouden we graag zien dat aan deze subsidie voorwaarden worden verbonden zodat er maximaal, en door een breed publiek gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.

Is de gedeputeerde bereid de voorwaarden te verbinden dat alle PO/ VO en MBO scholen uit de regio in de gelegenheid gesteld moeten worden gebruik te maken van deze wielerbaan? En dat hiervoor door bv. de opleidingen Sport en Bewegen van DC en Alfa College een programma-aanbod ontwikkeld kan worden?

Ik hoor graag eerst wat hier mogelijk is. 

  • EK veldrijden

Hier gaat het om een subsidievan 350.000 die beschikbaar gesteld zou moeten worden aan een commerciële partij om een evenement te gaan organiseren. Voor dit soort commerciële grote sportactiviteiten vinden we het inzetten van publiek geld niet wenselijk. De SP ziet de investeringen bij voorkeurin breedtesport vanuit het adaium: Iedereen doet mee, (en kan meedoen).

 

  • Hippisch centrum

Hier wordt een subsidie van 140.000 voor doorontwikkeling van de bovenregionale sportvoorziening gevraagd. De gebruikte argumenten zijn o.i. meer economisch gericht dan passend bij de doelstelling uit de begroting 6.4.02 Sportvoorzieningen voor iedereen.

Onze bezwaren zitten daarom niet zozeer op het verlenen van een investeringssubsidie voor dit centrum als wel dat het onder de noemer sportvoorziening voor iedereen valt.

Als we met deze drie subsidies  de pot voor het onderdeel sport en bewegen bijna voor de helft gebruikt hebben dan hopen we het 2e miljoen toch vooral op breedte sport zullen richten.

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier