h

Gaswinning Noord-Drenthe

3 maart 2021

Gaswinning Noord-Drenthe

Foto: overheid.nl / www.overheid.nl

De Christen-Unie agendeerde vandaag de uitspraak van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld (Noord-Drenthe). Ronald van der Meijden: "De beste manier om schade te voorkomen is wanneer dit plan van tafel gaat zoals meerdere gemeenten al hebben aangegeven". Lees hier onze reactie op de vragen van de Christen-Unie.

1.Deelt u de mening van de ChristenUnie dat het oordeel van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld niet bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners aan het gaswinningsproces?

Dank voor het agenderen van dit onderwerp.

De zorgen van mensen gaan over de gevolgen van de gaswinning en wat er vervolgens wordt gedaan om schade te voorkomen en te herstellen. Niemand wil de ongelooflijke ellende van de mensen in Groningen meemaken. Dus het gaat niet over het gaswinningsproces.

We hebben over dit gaswinningsplan meerdere keren vragen gesteld. Ook over het verschil tussen de Drentse zienswijze op dit winningsplan en die van de gemeenten. In Assen hebben we in de raad ervoor gezorgd dat er in het huis aan huisblad een standaard zienswijze geplaatst werd zodat inwoners gemakkelijk een zienswijze konden indienen. Nu is er een uitspraak van de Raad van State. De minister moet zijn besluit op onderdelen beter motiveren of een ander besluit nemen. Daarop kan dan weer een zienswijze komen. Het is afwachten waar de minister mee komt. We gaan ervan uit dat zodra de minister iets heeft gestuurd PS dat ook toegestuurd krijgt van GS. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp.

2.Deelt u de mening van de ChristenUnie dat we in onze provinciale zienswijzen in het vervolg ook aandacht moeten besteden aan het beheersen van de risico’s en het voorkomen van schade?

Ja, die mening delen wij natuurlijk. De beheersing van de risico’s en het voorkomen van schade kan het beste als dit winningsplan van tafel gaat zoals meerder gemeenten inmiddels hebben gevraagd. Daar hopen wij natuurlijk op en daar hebben wij als SP ook onze stinkende best voor gedaan. We verwachten echter dat er geen wijziging komt in de risicocategorieën waarin de velden zijn ingedeeld. Vries-Zuid en Eleveld hebben categorie II en daar zijn ook versnellingsmeters aangebracht. T.a.v. het risicobeheersysteem, dat dus alleen voor deze twee velden blijft gelden, verwachten we wel dat de minister iets anders voorstelt dan alleen een ‘bellijst bij een aardbeving’.

We blijven van mening dat Drenthe een schaderegeling moet krijgen met een omgekeerde bewijslast.

 

Reactie toevoegen

U bent hier