h

SP wil toepassing Bokashi stimuleren

13 mei 2020

SP wil toepassing Bokashi stimuleren

Foto: drenthe / www.drentsparlement.nl

Bij de bespreking van de jaarstukken vroeg de SP aandacht voor de  potentie van Bokashi. Deze manier van verwerking van mest en/of plantenresten heeft veel voordelen en zou gestimuleerd moeten worden. Lees hier de bijdrage over de jaarstukken 2019

Bijdrage Jaarstukken 2019

Het is goed om te lezen dat ook GS zich zorgen maakt over de financiële positie van de Drentse gemeenten en dat ze nog steeds van mening zijn dat er een structurele oplossing moet komen, zodat gemeenten voldoende middelen hebben om nieuwe en bestaande taken uit te kunnen voeren. GS geeft aan dat ze deze zorgen blijven uitdragen richting het Rijk. We hopen dat die inspanningen vanuit Drenthe effect zullen hebben.

Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek naar de verschillende opties voor een snelle verbinding van de Randstad richting het Noorden bekend. De Staten worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De SP fractie vraagt aan GS om dan ook de Staten te informeren over de decentralisatieplannen van het spoor. Het zou heel goed kunnen zijn dat we in Drenthe dan geen intercitytreinen meer hebben en wij zelf verantwoordelijk worden voor de spoorverbinding Meppel-Groningen. Net als de Arivatrein Emmen-Zwolle.  We hebben ons als fractie in het verleden druk gemaakt over het verlies van de intercitystop in Hoogeveen maar de decentralisatie van het spoor zou heel Drenthe dan ontdoen van een intercity. Voor ons is het heel belangrijk dat de Staten in een vroeg stadium meegenomen worden in de discussie over de decentralisatie spoor.

We delen de zorgen die PvdD heeft over de knelpunten rond de waterhuishouding in Drenthe. We kunnen nu al, zo vroeg in het jaar, zien dat er sprake is van grote droogte. We zien uit naar de plannen voor Drenthe die vanaf 2021 moeten starten. We willen wel graag weten op welke wijze we worden geïnformeerd over de plannen. Een brief van GS dat ze de plannen hebben goedgekeurd is wat ons betreft onvoldoende informatie. De vraag is of de Staten op dat moment dan ook die plannen toegestuurd krijgen.

We lezen dat er in 2020 een inventarisatie van vraag en aanbod en potentie van Drentse Biomassa en mono-vergisting plaats vindt. Dit in relatie tot de energievoorziening. We zijn niet enthousiast over Biomassa en mono-vergisting.  De mest en plantaardige resten kun je beter gebruiken voor het maken van Bokashi. De SP zou dus ook liever zien dat we de potentie van Bokashi  in Drenthe bekijken. Zeker op onze arme zandgronden, voor de verbetering van de bodem, en omdat de bodem dan meer water vasthoudt. Voor wat wij er van begrijpen zijn er legio voordelen. Dat zouden we moeten stimuleren en de boeren die dat willen gaan toepassen ondersteunen.

Met het oog op de effecten van de coronacrisis vragen we ons af hoe dat zijn weerslag gaat hebben op de inzet vanuit de investeringsagenda. Wat ons betreft moeten we  hier opties openhouden om ook daar in te kunnen zetten waar het echt  gaat knellen en klappen vallen. Niet alleen vanuit economisch oogpunt maar ook vanuit het perspectief van de “gewone Drenth”.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier