h

Vragen over energiebesparing bij bedrijven

18 september 2019

Vragen over energiebesparing bij bedrijven

Ondanks de jarenlange wettelijke verplichting om energiemaatregelen te nemen komen grootverbruikers van elektriciteit en gas nog steeds niet of onvoldoende in beweging. De SP wil weten hoe het zit. 

De Wet Milieubeheer kent sinds 1993 een wettelijke energiebesparingsplicht voor bedrijven. Uiterlijk 1 juli 2019 moesten grootverbruikers* rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Deze bedrijven hebben allemaal een brief van de minister ontvangen.

In Drenthe gaat het om 3730 bedrijven of instellingen. De RUD Drenthe geeft aan dat op 26 augustus maar 780 bedrijven aan hun informatieplicht hebben voldaan.

De SP vindt het niet bevorderlijk voor het draagvlak rond de hele energietransitie als blijkt dat, ondanks de jarenlange wettelijke verplichtingen, grootverbruikers van elektriciteit en gas nog steeds niet of onvoldoende in beweging komen.

De SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat is uw oordeel over het feit dat 80% van de Drentse bedrijven en instellingen niet voldoen aan hun informatieplicht energiebesparing?
  2. De gegevens van de 780 bedrijven die wel voldaan hebben aan hun informatieplicht zijn bekend. Zijn de gegevens van de bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd bij de gemeente/provincie/uitvoeringsdienst bekend?
  3. Zo nee, hoe kan er dan worden gehandhaafd?
  4. Zo ja, door wie wordt er gehandhaafd?
  5. Is er voldoende capaciteit bij de gemeente/provincie/uitvoeringsdienst om te handhaven?
  6. Zo nee, hoeveel capaciteit is er nodig om te kunnen handhaven?
  7. Welk deel van de 3730 bedrijven/instellingen in Drenthe hebben eind dit jaar aan de energiebesparingseisen uit de Wet Milieubeheer voldaan en hebben de erkende maatregelen geïmplementeerd?
  8. Kunt u dit toelichten en een indeling naar de verschillende sectoren maken?

Reactie toevoegen

U bent hier