h

'Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald' SP stelt vragen

11 juli 2019

'Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald' SP stelt vragen

Vandaag verschenen er berichten* in de media over het onderzoek van vier regionale omroepen naar de gaswinning uit de kleine gasvelden in de vier noordelijke provincies.  Er wordt meer gas gewonnen dan oorspronkelijk was gepland. Ook blijkt dat de gasconcerns toestemming vragen om de productie op te voeren. De SP Drenthe heeft vandaag vragen gesteld.

  1. Kent u het onderzoek uit het bericht van 11juli 2019 van de vier regionale omroepen? Wat is daarop uw reactie?
  2. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen dat, in plaats van gestage afbouw (minister EZK 2018) er versnelling en verhoging van de gaswinning in Drenthe zou gaan plaats vinden. Kunt u dit toelichten?
  3. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen wat de reden is waarom de kleine velden nu versneld tot de laatste druppel worden leeggehaald? Kunt u dit toelichten?
  4. Wat is volgens u de reden voor de versnelling en verhoging van de gaswinning uit de kleine velden?
  5. Is u op enige manier bekend of de kleine velden, die nu versneld worden leeggepompt, gebruikt gaan worden om gas op te slaan of voor de opslag van andere stoffen? Kunt u dit toelichten?

*RTV Drenthe https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/149702/Kleine-gasvelden-in-Drenthe-versneld-leeggehaald

 

Sandra Beckerman stelde vandaag onderstaande vragen aan de miniser van EZK:

Schriftelijke vragen van lid Beckerman aan de minister van EZK over het

journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van

Nederland

1 Kent u het onderzoek van 11juli 2019 van vier regionale omroepen over het onderzoek naar kleine gasvelden? 1) Wat is daarop uw reactie?

2 Waarom hebt u besloten meer gas te winnen dan eerder vergund was?

3 Waarom besluit u de periode van de winning in te korten?

4 Waarom worden oude putten niet afgesloten, maar juist weer in gebruik

genomen?

5 Hoeveel gas wordt er per veld gewonnen? Welk afbouwplan is er per veld? Kunt u dat in een overzicht weergeven?

6 Geldt het meer en sneller winnen van gas alleen voor het Noordoosten, of ook voor de rest van Nederland? Kunt u gegevens van overige velden ook in het overzicht uit vraag 5 meenemen?

7 Wat gaat u doen voor omwonenden die zich grote zorgen maken?

8 Hoe verklaart u de uitkomsten van dit onderzoek na uw belofte in uw brief van 30 mei 2018, waarin u aangeeft te kiezen voor een gestage afbouw voor de kleine velden? 2)

9 Welke lessen uit Groningen heeft u geleerd die u in die brief noemt? Hoe

heeft u die lessen toegepast?

10 Wat betekent in uw brief: "alleen als het veilig kan?"

11 In uw brief beloofde u dat er werd gezorgd voor financiële zekerheden zodat operators t.z.t kunnen voldoen aan hun verwijderingsverplichting. Wat is daar van terechtgekomen?

12 In uw brief beloofde u dat er werd gezorgd voor het verbeteren van de

schadeafhandeling. Wat is daarvan terechtgekomen?Wat merken inwoners in Nederland met schade van de onafhankelijke, landelijke afhandeling van

mijnbouwschades? Hoeveel mensen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn tevreden met die afhandeling?

13 In uw brief beloofde u dat er een bijdrage aan de omgeving werd geleverd. Wat is daarvan terechtgekomen? Kunt u praktische voorbeelden noemen waar mensen gecompenseerd zijn voor de last die zij ondervinden van de gaswinning?

14 In uw brief beloofde u dat de lokale overheden werden betrokken bij de

gaswinning en de bredere energietransitie. Wat is daarvan terechtgekomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

15 Kunt u in een schema overzichtelijk maken hoeveel het gas in het

Groningenveld de afgelopen 7 jaar is afgebouwd? Kunt u in dat schema

overzichtelijk maken hoeveel gas er in dezelfde periode uit kleine velden is

gehaald? Kunt u tevens meenemen in dat schema wat de opbrengsten zijn

geweest? En wat de prognose is voor komende 5 jaar?

16 Baseert u uw besluiten op lagere inkomsten uit het Groningenveld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Reactie toevoegen

U bent hier