h

Vragen over zonneparken

25 april 2019

Vragen over zonneparken

Foto: free stock photo / free stock photo

Er zijn veel bouwplannen voor grootschalige zonneparken. In Drenthe gaat het nu om 47 plannen van in totaal 684 hectare. De SP stelt vragen over deze plannen.

Lees hieronder de vragen:

Er zijn veel bouwplannen voor grootschalige zonneparken. Uit een door onze fractie opgevraagd overzicht (zie bijlage) blijkt dat er in Drenthe:

-47 plannen voor zonneparken bekend zijn. In totaal ongeveer 684 hectare met een totaal vermogen van 594 MW.

-van die 47 plannen heeft het merendeel een vergunning gekregen. Van 8 plannen zijn de vergunningen nog niet afgegeven.

De tweede kamer wil dat er een zonneladder wordt opgesteld voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk worden ontzien.

De Staten hebben via een amendement de voorwaarde in de Drentse omgevingsvisie laten opnemen dat er een participatieplan wordt opgesteld bij plannen voor hernieuwbare energie.

Daarnaast willen de Staten dat aanvragen voor wind- en zonne-energie zorgvuldig ruimtelijk worden afgewogen op de kernkwaliteiten, robuuste systemen en het provinciaal belang.

De SP fractie wil ook graag dat in Drenthe primair onbenutte daken en terreinen worden benut voor de opwekking van zonne-energie en daardoor landbouw- en natuurgronden worden ontzien. Ook willen we dat inwoners meeprofiteren van duurzame energieplannen. We hebben, gezien het grote aantal reeds afgegeven vergunningen, zorgen of dat in Drenthe wel goed komt.

Vandaar de volgende vragen:

  1. Op welke wijze kan de nationale zonneladder in Drenthe nog effect hebben op de reeds afgegeven vergunningen voor zonneparken?
  2. Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie om de plannen waar een vergunning voor is afgegeven weer in te (laten) trekken?
  3. Hebben alle 47 nu bekende zonnepark-plannen een participatieplan?
  4. Zo ja, kunt u per plan aangeven op welke wijze de inwoners kunnen participeren?
  5. Zo nee, kunt u per plan aangeven waarom er geen participatieplan is opgesteld?
  6. Zijn er door u, na de zorgvuldige ruimtelijke toetsing, plannen voor zonneparken afgewezen?
  7. Zo ja, kunt u uitleggen welke kernkwaliteit, robuust systeem of provinciaal belang gaf daarbij de doorslag?

Namens de SP-fractie

Wim Moinat

Reactie toevoegen

U bent hier