h

Even voorstellen: Ineke Bekkering

11 maart 2019

Even voorstellen: Ineke Bekkering

Maak hier kennis met Ineke Bekkering nummer 17 op de lijst

Mijn naam is Ineke Bekkering, geboren in 1962, en ik woon met echtgenoot Frits Kappers in Hoogeveen. Ik werk met veel plezier bij Humanitas, een grote vrijwilligersorganisatie, met uiteenlopende activiteiten ten behoeve van mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. De uitgangspunten de projecten zijn: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen en herstel en behoud van eigen regie van de deelnemers.
 
Ik ben al lang geleden lid geworden van de SP, omdat ik me erg aangesproken voel door de waarden gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid én door de manier waarop de SP daar inhoud aan geeft. Het zijn geen mooie praatjes, maar de SP houdt door de jaren heen in woord en daad de rug recht en staat pal voor deze uitgangspunten. Heel bijzonder vind ik dat het beginselprogramma "Heel de Mens" na al die jaren nog niet aan kracht en waarheid heeft ingeboet. De analyse van
de SP klópt gewoon.
 
De wereld is bepaald niet beter geworden door het neoliberalisme. De macht van het kapitaal, het voortdurend voorrang geven aan geld, winst en bezit verwoest de planeet en de samenleving. We putten immers de wereld uit en de ongelijkheid tussen mensen, wereldwijd én binnen onze landsgrenzen, is onacceptabel. Dat leidt tot ontevredenheid, spanningen, oorlog en vluchtelingenstromen.
 
Ik wil me inzetten voor meer rechtvaardigheid, voor een eerlijke verdeling van zeggenschap, macht en goederen. Ik vind dat de rijken met de sterkste schouders de meeste lasten kunnen en moeten dragen. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen, en dan niet op de manier waarop nu de "participatie-samenleving" wordt ingericht. Ik grúw van mooie praatjes en ideologische sausjes om ordinaire bezuinigingen door te voeren.Iedereen op deze wereld, iedereen in Nederland en iedereen in Drenthe heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent voor mij
bestaanszekerheid, fatsoenlijke en veilige huisvesting, voldoende en goed eten, goed onderwijs, goed bereikbare en volwaardige gezondheidszorg, toegang tot cultuur en e mogelijkheden om te ontspannen. Ik weet het, dat is behoorlijk ambitieus, maar ik geloof er in dat het kan. Er is wel tijd voor nodig én een omslag in het denken.
Niet langer neoliberale keuzes, maar keuzes voor de mens (en dier).
Keuzes gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke
waardigheid. Een keuze voor de SP!
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier