h

De verzilverlening, een gouden greep?

7 februari 2019

De verzilverlening, een gouden greep?

Foto: SP

De verzilverlening maakt een levensloopbestendige woning mogelijk voor woningeigenaren met een smalle beurs. Er is echter een nadeel: je eet wel je eigen huis op.

Zelfredzame burgers. De overheid is er niet om inwoners van de wieg
tot het graf te pamperen, wordt beweerd. Gewoon ‘eigen
verantwoordelijkheid’. Inmiddels slaat deze ideologie van ‘zoek het zelf
uit’, op veel terreinen steeds meer door. Wil je studeren? Dan geen
studiebeurs, maar een forse studieschuld! Word je ziek? Zelf eigen
bijdragen neertellen! Toe aan pensioen? Geen AOW vanaf 65 meer, maar
doorwerken, ook als het niet meer gaat! De afgelopen jaren werden
voorzieningen voor gewone mensen in snel tempo afgebroken. Inmiddels
zijn ook de mogelijkheden voor een verzorgde oude dag voor velen
onzeker.

Spookbeeld

Want is er voor iedereen wel een plek
in een verzorgingshuis als dat nodig zou zijn? En zegt de gemeente
uiteindelijk niet gewoon ‘nee’ als je huis aangepast moet worden om er
te kunnen blijven wonen? Dat spookbeeld is niet denkbeeldig want de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de afgelopen jaren niet
ruimhartiger geworden.

Voorwaarden

De gemeenteraad van
Hoogeveen beslist vandaag of woningeigenaren die het huis zelf
levensloopbestendig willen maken en/of willen verduurzamen een hypotheek
kunnen krijgen op de overwaarde van het eigen huis. Dit in navolging
van een aantal andere gemeenten. Daar zitten dan allerlei voorwaarden
aan. Uiteindelijk moet deze 'verzilverlening' terugbetaald worden, maar
pas op het moment van verkoop van de woning of bij overlijden van de
langstlevende. Naar verwachting zullen ouderen die anders geen hypotheek
bij de bank kunnen krijgen, wellicht van deze mogelijkheid gebruik
willen maken om zodoende de woning bijtijds aan te passen. Op eigen
kosten. Of alle aanpassingen uiteindelijk nodig zullen zijn, is de
vraag. Wat wel zeker is, is dat de gemeente zodoende veel geld uit kan
sparen.

Overwaarde

Ooit betaalde de overheid mee aan het
sparen van kinderen. Leren omgaan met geld. Op je Zilvervloot
spaarrekening kreeg je 10 procent extra rente. De regeling werd in 1958
ingevoerd en bij een bezuinigingsronde in 1992 stopgezet. Zo'n beetje
dezelfde generatie kleine spaarders met inmiddels een koophuisje, krijgt
nu de gelegenheid de overwaarde van de woning te verzilveren.

Keuzevrijheid

Zelfstandig
blijven wonen op eigen kosten. Dat lijkt ons geen gouden greep. Het zou
wat ons betreft niet nodig moeten zijn. Wij gunnen onze ouderen een
mooie toekomst in een prettige woning, waarbij er echte keuzevrijheid
bestaat. Of thuis blijven wonen, of toch kiezen voor een andere
oplossing met verzorging op maat op een moment dat het nodig is. Een
kwestie van rechtvaardigheid. Er is tenslotte niet voor niets jarenlang
belasting en premies betaald. Wij kunnen daarom niet instemmen met dit
voorstel voor een verzilverlening.

Philip Oosterlaak en Jutta van den Oord zijn raadslid voor de SP in Hoogeveen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier