h

'Informatiestroom rond brand Kerncentrale Lingen kwam te laat op gang'

28 januari 2019

'Informatiestroom rond brand Kerncentrale Lingen kwam te laat op gang'

Foto: SP

December 2018 ontstond brand bij een laboratorium bij de kerncentrale in Lingen. Al snel pakten de media in Duitsland en in Nederland dit op. Maar op dat moment bereikten de autoriteiten in Drenthe nog geen verslag van de Duitse brandweer over wat er aan de hand was. Burgemeesters wisten op dat moment nog van niks. Reden voor de SP Statenfractie vragen te stellen.

Uiteindelijk zou er geen sprake geweest zijn van mogelijk gevaar voor de volksgezondheid omdat er geen radioactief materiaal bij het laboratorium aanwezig was dat mogelijk zou kunnen ontsnappen. Echter dat hierover naar de bevoegde autoriteiten in Drenthe geen of pas later mededelingen werden doorgegeven is naar de mening van de SP nalatig. SP provinciale staten lid Greetje Dikkers: “Het lijkt ons logisch dat als er iets gebeurt met of samenhangend met de kerncentrale in Lingen, dat iedereen dan zo spoedig mogelijk geïnformeerd moet worden. Ook het publiek, ook als er geen gevaar is”.

'De informatiestroom komt later op gang dan wenselijk is', antwoordt het College van GS nu op de SP vragen. Uit de evaluatie door de veiligheidsregio's van het incident zullen eventuele verbeteringen in procedure naar voren komen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier