h

SP Drenthe spreekt zich uit tegen gaswinning

3 december 2018

SP Drenthe spreekt zich uit tegen gaswinning

Foto: overheid.nl / www.overheid.nl

De SP in Drenthe steunt de bezwaren tegen gaswinning in Drenthe, waartoe minister Eric Wiebes toestemming heeft gegeven. Afgevaardigden van de Drentse socialisten kwamen afgelopen zaterdag bijeen op het provinciehuis in Assen. Jannie Drenthe kreeg voor een voorstel van de SP afdeling Assen de unanieme steun voor een Manifest waarin de socialisten zich aansluiten bij het verzet tegen de gaswinningsplannen.

Jannie Drenthe: ,,Niet alleen voor Assen en omliggende gemeentes, maar voor heel Drenthe dreigt de gaswinning een toenemend probleem te vormen. Vanwege de mogelijke gevolgen van de huidige winning als aardbevingen en schade aan de bebouwing, wegduikende instanties om die schade te vergoeden en de onzekerheid en ellende die dit alles mogelijk voor bewoners met zich meebrengt. En ook omdat de ondergrond in onze provincie steeds meer de speeltuin van commerciele belangen wordt. Nu met meer gaswinning. Straks wellicht door opslag van CO2. Nu we als SP in Assen bijeen waren, leek het me een goed moment deze kwestie te onderstrepen.”
De tekst van het manifest luidt:
Manifest Aardgaswinning in Drenthe.
De SP-Drenthe op de regioconferentie van 1 december 2018 bijeen te Assen,
1. Spreekt zich uit tegen ieder vorm van nieuwe gaswinning in Drenthe.
2. Steunt het verzet tegen de gaswinningsplannen.
3. Ondersteunt het bezwaar tegen het instemmingsbesluit van minister Eric Wiebes bij de Raad van State.
4. Blijft van mening dat zolang er geen goede schaderegeling en er geen goede  nulmeting voor de bebouwing in Drenthe gerealiseerd is, er niet gesproken kan worden over een eventuele mogelijkheid van gaswinning uit de bestaande “kleine” velden.
5. Roept de bewoners op om samen met ons steun te verlenen aan de diverse actiegroepen.

Reactie toevoegen

U bent hier