h

Procedure kandidatenlijst

29 augustus 2018

Procedure kandidatenlijst

Foto: SP

Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen valt onder de verantwoordelijkheid van de regioconferentie. De kandidatencommissie is in april 2018 ingesteld door de regioconferentie. Lees verder voor de procedure rond de kandidatenlijst.

De voordracht van de conceptkandidatenlijst aan de regioconferentie wordt gedaan op de regioconferentie van 1 december 2018. Aansluitend vraagt de regioconferentie aan het partijbestuur de in de kieswet bedoelde toestemming om onder de naam van de SP te mogen deelnemen aan de verkiezingen in de betreffende provincies. 

 • De kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten wordt vastgesteld op de regioconferenties, waarbij het stemrecht per provinciale lijst beperkt is tot de afgevaardigden van de afdelingen binnen de betreffende provincie. Iedere afdeling heeft per 50 leden 1 afgevaardigde op de regioconferentie. 
 • Een kandidaat of tegenkandidaat is gekozen als hij of zij 50% + 1 stem weet te behalen. Bij meer dan één tegenkandidaten wordt de kandidaat met de meeste stemmen gekozen. 
 • Indien er een of meer voorgedragen kandidaten niet het vertrouwen van de regioconferentie krijgen en niet als kandidaat gekozen worden, klimmen de kandidaten die daarachter staan automatisch een of meer plaatsen op. 
 • Aansluitend vraagt de regioconferentie aan het partijbestuur de in de Kieswet bedoelde toestemming om onder de naam van de SP te mogen deelnemen aan de verkiezingen in de betreffende provincies. 
 • Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de kandidatencommissie, te bereiken via drenthe@sp.nl
 • De kandidatencommissie plaats een overzicht van de tegenkandidaten op SPnet, op 2 november. 
 • Alleen SP-leden die zich voor de sluitingsdatum van 5 juli hebben gemeld als kandidaat, en hun kandidatuur voor de lijst niet hebben ingetrokken, kunnen zich melden als tegenkandidaat. 
 • De kandidaten op de door de kandidatencommissie voorgedragen kandidatenlijst wordt gevraagd hun positie op de kandidatenlijst te accepteren. Dit gebeurt voor de bekendmaking van de conceptkandidatenlijst. 
 • Kandidaten die hun plaats op de lijst accepteren kunnen zich niet melden als tegenkandidaat voor een andere plaats op de lijst. 
 • Tegenkandidaten dienen aan te geven op welke plaats wordt ingezet en tegen welke specifieke kandidaat op de lijst zij het op willen nemen. 
 • Afdelingen die een kandidaat die niet op de voordracht voorkomt maar zich wel tijdig heeft gekandideerd, voor willen dragen als tegenkandidaat dienen dit te doen met instemming van de kandidaat in kwestie. 
 • De kandidaten die niet op de door de kandidatencommissie voorgedragen kandidatenlijst voorkomen worden hiervan minimaal vier weken voor de regioconferentie in kennis gesteld. Hen wordt de gelegenheid geboden hun kandidatuur te handhaven en zich voor 19 oktober voor een bepaalde plaats op de lijst als tegenkandidaat te melden. 

Reactie toevoegen

U bent hier