h

SP over de Regionale Uitvoeringsdienst "Ons past felle kritiek op onszelf"

20 juni 2018

SP over de Regionale Uitvoeringsdienst "Ons past felle kritiek op onszelf"

De regionale uitvoeringsdienst is wat de SP betreft een van de, zo niet de belangrijkste club ambtenaren voor de provinciale staten. De taken die ze uitvoeren moeten ervoor zorgen dat Drenthe schoon, gezond en veilig is en blijft. De commissie Omgevingsbeleid besprak de jaarstukken en de begroting van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. Lees hier de bijdrage van Ko Vester:

Onze regionale uitvoeringsdienst is wat de SP betreft een van de, zo niet de belangrijkste club ambtenaren voor de provinciale staten. De taken die ze uitvoeren moeten ervoor zorgen dat Drenthe schoon, gezond en veilig is en blijft.

We willen dat er strenge normen via de vergunningen worden aangehouden op ziekmakers (zoals fijnstof, uitlaatgassen, onkruidverdelgers, vervuild drinkwater, overspringende virussen uit de intensieve dierhouderij) en gekmakers (zoals stank, lawaai, trillingen, onnodig verpeste uitzichten en barrières). De RUD moet er op toe zien dat die strenge normen ook worden nageleefd. Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende handhavers zijn en dat mensen die dit vak beoefenen voldoende waardering krijgen.

Als we dan kijken wat er is gebeurd, nadat wij als politiek de taken over de schutting hebben gegooid, moeten we toch constateren dat het niet goed is gegaan en moeten we flink bijsturen. We hebben de 10% korting al voor de helft teruggedraaid. 5% structureel er weer bij en tot 2019 ook de andere 5%. Wat ons betreft zorgen we ervoor dat ook na 2019 de RUD alle middelen krijgt die ze nodig hebben. We hebben deze dienst al veel te lang laten zwemmen. Of met andere woorden wij hebben er niet voor gezorgd dat er voldoende mankracht en waardering voor hen is geweest.

Inhoudelijk willen we tav de begroting 2019 graag aandacht vragen voor het toezicht en de handhaving op de energiebesparing van bedrijven. De bedrijven hebben al lange tijd de wettelijke verplichting om te investeren in energiebesparende maatregelen. De Co2 vermindering die dat oplevert en de energiebesparing ligt hier voor het oprapen maar er wordt tot nu toe heel weinig tot geen actie ondernomen. De Drentse zwembaden en sauna’s zijn alleen bezocht maar dat moest gedaan worden door anderhalf man en een paardenkop die daar maar parttime tijd voor hebben. Er valt hier een wereld te winnen. Het wordt tijd dat we op dit punt flink doorpakken, handhaven en actie ondernemen. Graag reactie van het college. (Ter info We zien in de begroting 2019 van de RUD alleen een klein bedrag (250.000,-) voor projecten waarvan nog niet duidelijk is welke projecten)

Hetzelfde geldt voor het verbod op asbest daken. We hebben in 2017 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de asbestaanpak. Dat is mooi maar is er ook structureel geld voor de nodige mankracht. Ook hierop graag een reactie.

Deze beide voorbeelden zijn forse taken die de komende jaren op ons, en daarmee de RUD, afkomen. Hierop mogen we geen half werk leveren. Moeten we niet gaan zitten afwachten of het rijk of de gemeenten wel op een lijn zitten maar moeten we zelf doorpakken en zorgen voor voldoende geld en menskracht bij onze uitvoeringsdienst.

Ik heb naar aanleiding van de stukken van onze RUD eens zitten googelen naar andere omgevingsdiensten. Ik kwam in meerdere provincies dezelfde problemen tegen en eigenlijk viel me een ding heel erg op. En dat is hoe hard de berichtgeving over de omgevingsdiensten is. Ik noem een paar teksten die ik tegen kwam. 1 miljoen te kort bij Falende omgevingsdienst (Brabants dagblad), Slechte cijfers omgevingsdienst Groningen (DVHN), Blunderende omgevingsdienst komt miljoen te kort (omroep Brabant), Onderzoeksbureau uit felle kritiek op RUD (RTV Drenthe).

Voorzitter, ik hoop dat na vandaag het bij iedereen tussen de oren zit dat wij, de politiek, hebben gefaald, geblunderd, slechte cijfers halen en ons past felle kritiek op onszelf.

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier