h

Een schaatsbaan in Drenthe leeft!

28 juni 2017

Een schaatsbaan in Drenthe leeft!

Foto: nos / www.nos.nl

SP gaat akkoord met de subsidie voor een IJsbaan in Hoogeveen. De centrale ligging van Hoogeveen met voldoende achterland en een realistisch plan met duidelijk positief effect op de sportcampus in het Bentinckspark maken het volgens de SP een kansrijk plan. 

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

Voorzitter, collega's, belangstellenden en belanghebbenden. Op een bepaalde manier zijn we allemaal belanghebber van een kunstijsvoorziening in Drenthe. Als het niet is als actief gebruiker dan kennen we wel schaatsliefhebbers of hebben we kinderen of kleinkinderen die daar heel veel plezier aan kunnen beleven.

Een schaatsbaan in Drenthe leeft!

Met wie ik de laatste tijd ook in gesprek kom, het gaat altijd binnen no-time over de ijsbaan! En vrijwel iedereen spreekt daarbij ook gelijk de voorkeur uit waar die baan moet komen...

Het hielp natuurlijk ook wel dat de gedeputeerde in een welles/ nietes discussie met twee gemeentebesturen tegelijk, de boel nog eens extra op scherp heeft gezet en daarmee ook uitgebreid de pers heeft gehaald!

Dit onderwerp nodigt natuurlijk enorm uit om eens lekker uitgebreid los te gaan en de grenzen van de spreektijd op te zoeken...dit zal de SP in ieder geval niet gaan doen.

De vraag die voorligt is of PS bereid is om 5 miljoen te investeren ter realisering van een kunstijsvoorziening in Drenthe.

Het geld komt uit de investeringsagenda die juist voor dit soort situaties is opgezet, dat is dus volgens afspraak en daar hebben wij geen moeite mee.

Of een ontwikkelingsplan met bijbehorende businesscase helemaal klopt, kunnen wij niet beoordelen. En dat hoeft ook helemaal niet! Daarvoor zijn experts geraadpleegd en die hebben hun advies gegeven.

Het college stelt voor dat er slechts een plan, dat van Hoogeveen in behandeling wordt genomen, die van Assen voldoet niet aan de voorwaarden en is afgewezen.

De vraag van het college is dus feitelijk of we in kunnen stemmen met het aanwijzen van Hoogeveen als de plaats waar de ijsbaan gerealiseerd gaat worden.

De SP doet dat!

De gemeente Hoogeveen heeft een plan opgesteld waarbij de kunstijsbaan een integraal onderdeel wordt van een bestaand groot sportcomplex, omringd door scholen, midden in de stad en toch goed bereikbaar. Een energieconcept dat uitgaat van energie/ CO2-neutraal zelfs nog zonder de inzet van zonnepanelen.

De SP heeft begrepen dat er meerdere mogelijkheden zijn om toch zonnepanelen te plaatsen en die via bijvoorbeeld een coöperatie ten goede te laten komen aan omwonenden.

Dit zou wat ons betreft zo snel mogelijk mee genomen moeten worden in de verdere uitwerking van het totaalconcept.

De centrale ligging van Hoogeveen met voldoende achterland en een realistisch plan met duidelijk positief effect op de sportcampus in het Bentinckspark maken het volgens ons ook een kansrijk plan. 

De doelstelling om met een bovenregionale kunstijsvoorziening de lokale economie een duwtje in de rug te geven en op het gebied van duurzaamheid nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en bestaande verder uit te bouwen is helemaal goed.

Wij zijn daarnaast benieuwd hoe de gemeente het positief effect dat sport en cultuur kunnen hebben op hun omgeving, gaat gebruiken om de leefbaarheid van Hoogeveen verder te versterken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier