h

Nota grondbeleid

9 maart 2016

Nota grondbeleid

Foto: Provincie Drenthe / www.ruimtelijkeplannen.nl

De SP diende een amendement in op de nota grondbeleid. Naast grondbeleid voor natuur, water en bodem is nu ook Ruimtelijk-economische ontwikkeling opgenomen. Er moet nog een aparte beleidsnota komen voor dit onderdeel. Volgens de SP hoort Ruimtelijk-economische ontwikkeling nog niet in de beleidsnota grondbeleid thuis en moet dat pas na goed onderzoek en bespreking in de Staten worden toegevoegd.

Ko Vester: "Voor de buitenwereld is het wel zo duidelijk als er in deze beleidsnota nog geen 3.3 Ruimtelijk-Economische ontwikkeling opnomen wordt. Er komt een aparte beleidsnota voor dit onderdeel. Er zitten nog vele haken en ogen aan provinciaal grondbeleid waar we ons ook misschien gaan bewegen
binnen gemeentelijk gebied. Een soort van vooraankondiging van deze intenties zonder dit goed besproken te hebben op welke manier dat zou kunnen lijkt ons echt onverstandig en onnodig.

Geduld is een schone zaak en duidelijk communiceren een vak. Wees duidelijk en schrap punt 3.3 en wacht netjes tot alles goed onderzocht, beschreven en vastgesteld is".

Met de vaststelling van de nota grondbeleid stellen de Staten een investeringsbudget van 10 miljoen beschikbaar. Het amendement werd verworpen.

Reactie toevoegen

U bent hier