h

WEER CO2 OPSLAG IN DRENTHE?

27 oktober 2013

WEER CO2 OPSLAG IN DRENTHE?

 

In de commissievergadering van 16 oktober werd de Structuurvisie Ondergrond 2.0 besproken.
Tot onze grote schrik wordt er geen enkel voorbehoud gemaakt over opslag CO2. 
Sterker nog: De deur staat weer open. In het stuk staat: Opslag van CO2 in het kader van het grootschalige demonstratieproject in Noord-Nederland vindt bij voorkeur plaats in maximaal twee velden in Noord-Drenthe.

Dit ondanks een motie van 15 december 2010 waarin o.a. staat: Geen medewerking wordt verleend aan een grootschalig demonstratieproject in Drenthe, zolang niet duidelijk is of zowel het transport/opslaan van CO2 alswel het opgeslagen houden van CO2 in de ondergrond veilig kan plaatsvinden.
Heeft men dit bewust vergeten of is het een fout?
De gedeputeerde Henk van de Boer gaf hier op vragen van de SP geen duidelijk antwoord op. 
De SP vindt dat de motie in het stuk verwerkt moet worden. 
Het voorstel van de gedeputeerde om de motie als bijlage toe te voegen is voor de SP niet voldoende.
Ook vindt de SP dat bekend moet worden gemaakt welke de 2 velden zijn. 
De inwoners hebben daar recht op.

 

Wordt vervolgd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier