h

Vuelta. Het ‘succes’ en de schaduwkant.

21 december 2012

Vuelta. Het ‘succes’ en de schaduwkant.

Uiteindelijk ziet Drenthe af van het organiseren van de Vuelta in 2015. Ondermeer de SP, maar ook de meeste andere fracties drongen daar al lange tijd op aan. De reden volgens het college om nu toch de stekker uit het spektakel te trekken? De provinciale financiële situatie is ongunstiger geworden en de beeldvorming van de professionele internationale wielersport is vanwege dopingschandalen negatief beïnvloed, zo liet GS in een brief weten. In diezelfde brief houdt het college echter over de Vuelta 2009 vol, dat hier louter sprake was van een groot succes: Iedereen zou zeer tevreden zijn geweest en de economische spin-off was groot. Een verhaal waarin iedere reflectie ontbreekt, oordeelt de SP.

Doping hoort al decennia bij de wielersport. Keer op keer blijkt de verleiding voor de beoefenaars groot naar verboden stimulerende middelen te grijpen in een wereld waarin commercie, giga prijzengelden, sponsorbelangen, met subsidies zwaaiende politici en aandacht van de media elkaar treffen. Van een ‘eerlijke sportieve strijd’ is in de professionele wielrennerij vanwege al het spuiten en slikken vrijwel geen sprake. Toch spreekt de sport tot de verbeelding. De koers kent een speciaal soort heroïek. Afzien, pech en geluk, moed en inzicht spelen allemaal een rol.
Kritiekloos schoof de Drentse overheid in 2009 bij het spektakel aan en betaalde grif tonnen mee aan het wielercircus. Zolang ‘Drenthe op de kaart’ kon komen en bestuurders konden delen in het ‘succes’ proostte men graag mee. De Vuelta als topattractie van de professionele wielrennerij zou een stimulans en een voorbeeld zijn voor de jeugd.
,,Natuurlijk zijn de TV beelden van wielrenners door Drenthe leuk om te zien en hebben heel veel mensen zich prima vermaakt”, vindt SP-er Oosterlaak, wiens fractie zowel in 2009 als voor 2015 geen heil zag in tonnen overheidssubsidies voor de Vuelta. ,,Maar als het college nu nog uitsluitend spreekt over het zogenaamde succes van de Vuelta 2009 en de provincie zich nog steeds niet afvraagt hoe men zo kritiekloos mee kon gaan met een wielerspektakel, dat ook in 2009 alles te maken had met leugens, bedrog en geldklopperij, dan koestert men een verwrongen beeld van de werkelijkheid. Wat ons betreft is er weinig verschil tussen de Vuelta van 2009 en een eventuele Vuelta in 2015. Er zijn betere doelen om gemeenschapsgeld aan uit te geven”.

U bent hier