h

SP Meppel bij actie voor behoud van verloskunde

7 maart 2012

SP Meppel bij actie voor behoud van verloskunde

Woensdag 7 maart was er een actiedag voor het behoud van de acute verloskunde in verschillende ziekenhuizen. Verloskundigen, kraamverzorgsters, politici en andere betrokkenen zijn naar Den Haag afgereisd om daar op het Binnenhof duidelijk te maken dat deze zorg noodzakelijk is voor iedere moeder en kind. Ook werden er door Bianca Mars 10.000 handtekeningen aangeboden aan de kamerleden die in de commissie zitten die hierover gaat.

Emile Roemer sprak de aanwezigen toe: 'Het schrappen van verloskundige zorg in ziekenhuizen is onverstandig en onveilig. We willen goede verloskundige zorg in de buurt'. De SP zet hiermee een streep door de huidige cultuur van machtspelletjes en vindt dat de zorg moet draaien om de mensen die er gebruik van maken.

In de commissievergadering, die werd gevolgd door de aanwezige actievoerders, heeft Nine Kooiman namens de SP dit standpunt voorgelegd aan de minister.Kooiman: ‘Een grotere reisafstand is onverstandig en potentieel zeer gevaarlijk. Een verloskundige afdeling in de buurt is van groot belang voor moeder en kind. Een kind hoort thuis of op een verloskundige afdeling in het ziekenhuis geboren te worden, niet in de berm.’

U bent hier