h

Hou Bethesda overeind

18 februari 2012

Hou Bethesda overeind

Een tiptop ziekenhuis in Hoogeveen. Dokters, verpleegkundigen en gespecialiseerd personeel die klaar staan om iedereen te helpen. Het leek jarenlang vanzelfsprekend. Maar onder het mom dat de zorg beter en goedkoper moet worden, komt het tot opheffing van streekziekenhuizen. In Meppel dreigt sluiting Verloskunde. Wat is er aan de hand in ziekenhuisland? En wat betekent dat voor Bethesda?

Meer concurrentie tussen ziekenhuizen, meer marktwerking en meer commercie. Die kant moet het op volgens minister Schippers (VVD). Hoe meer omzet en behandelingen een ziekenhuis draait, des te goedkoper wordt de zorg. Dat komt ook goed uit voor de patiënt vindt de minister. Want u wilt toch geholpen worden door een arts die heel veel ervaring heeft in de ingreep die er bij u moet gebeuren? En dus klinkt er bij streekziekenhuizen als Bethesda een klop op de deur. Onvoldoende operaties? Dan geen contract en betaalt de verzekering niet meer. Het gevolg is dat afdeling na afdeling bedreigd wordt.

De afgelopen jaren meenden achtereenvolgende regeringen dat meer marktwerking vooral voordelen op zou leveren. Goedkopere stroom, betere postbezorging, beter openbaar vervoer. Het bleek dikwijls een illusie. Voor marktwerking in de zorg schrok de politiek echter tot voor kort terug. Want omzet draaien en zoveel mogelijk verdienen dat gaat al snel ten koste van de patiënt en van goede zorg. Als patiënt moet je vertrouwen op de kennis van medici. Je hoopt en rekent erop een arts tegen te komen die het om jouw gezondheid te doen is en niet om wat er aan je te verdienen is.

Goede zorg is een kwestie van betrokken mensen in de gezondheidszorg. Goede zorg ontstaat door samenwerking tussen mensen in de eerste lijn met de meer gespecialiseerde zorg. Goede zorg draait om de relatie tussen patiënt en behandelaar. Goede zorg mag ook wat kosten, als de patiënt daarbij gebaat is. Goede zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen. Goede ziekenhuis zorg in Hoogeveen betekent een Bethesda waar een ieder terecht kan voor spoedgevallen en basishandelingen, met hooguit doorverwijzing voor heel speciale operaties.

De ziekenhuisdirecties van Bethesda en het Scheper Ziekenhuis in Emmen zien de commerciële vloedgolf op zich af komen. Goede zorg dichtbij huis, blijft het uitgangspunt, laten stafvoorzitters de Boer en van den Merkhof weten. Dat is te prijzen. Door samen op te trekken, hoopt men te kunnen voldoen aan de eisen van verzekeraars. Allerlei scenario’s worden onderzocht. Ook scenario’s waarbij delen van de zorg uit het Bethesda gaan verdwijnen.

Toch is de vraag of de aanpak van de directies alleen de storm die minister Schippers op de ziekenhuizen los laat kan doorstaan. Voor Hoogeveen is het daarom tijd de rijen te sluiten.
Bethesda is van ons. Dat moeten verzekeraars en minister weten. In geen geval mag het ziekenhuis uitgekleed worden. Hoogeveen let op uw zaak!

Dirk Ruijne en Philip Oosterlaak
namens SP-Hoogeveen/Drenthe

U bent hier