h

SP: De Arend ook niet in 2020 slopen.

22 december 2010

SP: De Arend ook niet in 2020 slopen.

Hoogeveen. 99 Goedkope en betaalbare woningen zijn voorlopig voor sloop behoed. Domesta ziet af van haar plan de flat De Arend binnenkort te slopen. Vorig jaar drongen bewoners bij Domesta aan op onderzoek naar de bouwkundige staat van de flat. SP Tweedekamerlid, bouwkundig ingenieur Paulus Jansen, had bewoners tijdens een SP-info avond gewezen op hun rechten.

De SP is blij dat Domesta na onderzoek tot de conclusie komt dat de voorgenomen sloop niet nodig is. De conclusie dat de flat in 2020 wel plat moet, lijkt de SP nogal voorbarig, gezien de vraag naar betaalbare
huisvesting. Het grote tekort in de sociale sector zal door sloop van de Arend enorm stijgen. De bewoners hebben gestreden voor behoud van de flat en de SP vindt dat deze nu met een kluitje in het riet worden gestuurd.
Domesta wil de flat namelijk maar vijf jaar langer laten staan dan het oorspronkelijke plan. De second opinion die de bewoners hebben aangevraagd heeft uitgewezen dat de Arend met wat aanpassingen nog minstens 25 jaar
mee kan. Domesta wil daar echter niet in investeren.

De SP-fractie Hoogeveen heeft vragen gesteld in de gemeenteraad naar de
visie van het gemeentebestuur.

U bent hier