h

SP: Beperk inschrijvingskosten woningzoekenden in Drenthe.

28 november 2010

SP: Beperk inschrijvingskosten woningzoekenden in Drenthe.

ASSEN – Eén inschrijving als woningzoekende, die geldt voor alle woningcorporaties in Drenthe. De SP is van mening dat woningzoekenden daarmee beter en goedkoper uit zouden zijn. Uit onderzoek van de SP-fractie blijkt dat iedere woningcorporatie in Drenthe er een eigen systeem op na houdt. SP-er Oosterlaak: ,,Als men nu eens met z’n allen om de tafel ging zitten, dan moet het toch mogelijk zijn aan deze wildgroei een eind te maken’’.

Woningcorporaties als Actium, Domesta, Woonconcept , Woonservice en Woonborg zijn in meerdere Drentse steden actief maar hanteren ieder een eigen systeem van woningtoewijzing, met eigen regels. Een woningzoekende in de regio Zuidoost Drenthe krijgt al snel met minstens 3 mogelijke verhuurders te maken, die ieder inschrijfgeld vragen.
De SP heeft in een brief aan de woningcorporaties in Drenthe de resultaten van het onderzoek op een rij gezet. De partij pleit voor meer onderlinge afstemming en meer transparantie. “In Drenthe betalen de woningzoekenden nog steeds voor een plaatsje op een wachtlijst en moeten dat bovendien bij elke corporatie apart regelen. Onnodig ingewikkeld en onnodig duur. De verdeling van huurwoningen zou een stuk klantvriendelijker kunnen door te zorgen voor één centraal inschrijfpunt en een eenduidig toewijzingsbeleid’’, concludeert Philip Oosterlaak, SP-fractievoorzitter in Drenthe. ,,Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren steeds groter en anoniemer geworden, met duizenden woningen in de verhuur. Kleinschaligheid werd in de sociale woningbouw afgeschaft. Verenigingen gingen op in corporaties met directies en raden van toezicht. Maar juist op het vlak van de woningtoewijzing waar juist wel meer eenvoudige en gelijke regels in het voordeel van woningzoekenden zouden werken, staat de ontwikkeling dan weer stil’’.

U bent hier