h

SP: Vragen over bomenkap N33

13 maart 2009

SP: Vragen over bomenkap N33

Geen overbodige bomenkap ten behoeve van de N33. Zoek liever alternatieven. Dat vindt de SP-fractie in Provinciale Staten over het plan om 3 hectare bos bij Gieten te kappen voor het OV-knooppunt. Ook zou 18.000 vierkante meter bosrand moeten wijken voor een geluidswal. Mogelijk overbodig zeggen tegenstanders.

Een flinke bosrand heeft meer effect op verkeersgeluid dan de geplande wal. Alle reden voor SP-statenlid Renee Westerhof om schriftelijke vragen te stellen over de geplande kap. "Is het college op de hoogte van alternatieven die grootschalige bomenkap overbodig maken?" wil Westerhof weten. ,,Zo nee, wilt u dat dan alsnog onderzoeken?" De SP vreest langdurige bezwaarprocedures, als de provincie alternatieven voor het platgooien van het bos niet als serieuse mogelijkheid wenst te bezien.

Ook stelt de SP vragen over de waterstanden en de aanwezige grondsoorten. Westerhof: ,,Mogelijk zou ter plekke aanwezig zand hergebruikt kunnen worden, waardoor veel vrachtwagenbewegingen en kosten overbodig zouden zijn. Onderzoeksgegevens over de bodem ontbreken op dit moment. De provincie bleef althans de antwoorden op deze vragen schuldig op een onlangs gehouden hoorzitting''. De SP hoopt dat de provincie naar aanleiding van de schriftelijke vragen, alsnog met de nodige informatie komt.

Zie ook:

U bent hier