h

Jammer, amendement Drentse Taol haalt het niet!

20 december 2007

Jammer, amendement Drentse Taol haalt het niet!

Het amendement van het CDA, SP en Groenlinks om het Huus van de Taol € 60.000 meer subsidie te geven voor het in dienst nemen van een extra onderwijskundige/(streek)taalwetenschapper heeft het niet gehaald.

De PvdA kwam terug van hun eerder ingenomen standpunt. Het door de gedeputeerde Munniksma (PvdA) herschreven statenstuk is voor de PvdA-fractie voldoende aangepast. De indieners van het amendement vinden dit niet. Er is niets wezenlijks in veranderd. De provincie doet er alles aan om Drenthe te promoten.
Marketing Drenthe krijgt € 1.200.000 per jaar.
En wat gaan ze nu doen: De ziel van Drenthe, de Drentse taal, daar gaan ze op bezuinigen.
Ook de Drentse taal moet optimaal worden gepromoot!

Het Drents hoort bij Drenthe, in woord en geschrift.
Misschien dat de in ontwikkeling zijnde Drentse versie voor TOMTOM de Pvda, de VVD en de CU de juiste weg naar het Huus van de Taol zal wijzen.

U bent hier