h

Kabinet laat Noorden zitten, SP blijft pleiten voor Zuiderzeelijn

29 november 2007

Kabinet laat Noorden zitten, SP blijft pleiten voor Zuiderzeelijn

Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Al meer dan tien jaar wordt er gepraat over de Zuiderzeelijn. Aanvankelijk waren er futuristische plannen voor een zweeftrein, die later bijgesteld werden naar een hogesnelheidslijn, vervolgens een intercity en nu lijkt een snelle treinverbinding helemaal van de baan. Roemer: "De SP heeft zich altijd verzet tegen een futuristisch prestigeproject als de zweeftrein, maar nu wordt het kind met het badwater weggegooid. Het Noorden heeft gewoon recht op een fatsoenlijke verbinding met de Randstad."

In het plan dat minister Eurlings als compensatie voorstelt, gaat een groot gedeelte van het oorspronkelijke budget voor het Zuiderzeeproject naar werkgelegenheidsprojecten, innovatie en wegen. "Natuurlijk ben ik voor innovatie en banen, zeker in gebieden die dit hard kunnen gebruiken," stelt Roemer. "Maar dit kan nooit compensatie zijn voor een Zuiderzeelijn, die maatregelen horen standaard in een fatsoenlijk kabinetsbeleid thuis. En dat nu geld wat bedoeld was voor openbaar vervoer besteed wordt aan de aanleg van extra wegen is voor mij helemaal onbegrijpelijk."

De SP pleitte vandaag voor een Zuiderzeelijn waarbij Groningen en Heerenveen niet alleen beter verbonden worden met Amsterdam, maar ook met Rotterdam en Utrecht. Roemer: "In plaats van het beperken van de kosten kiezen wij voor het maximaliseren van de baten. Het Noorden heeft daar recht op."

De Tweede Kamerfractie van de SP zal dan ook binnenkort een motie indienen om deze optie nader te bestuderen en zo alsnog gemaakte afspraken na te komen: een hoogwaardige verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

U bent hier