h

Ledenbijeenkomst in Beilen

28 oktober 2004

Ledenbijeenkomst in Beilen

Deze avond werd bijgewoond door 74 leden uit Drenthe. Na een voorstellingsrondje werd er gevraagd naar hoe lang de aanwezigen lid waren van de SP. Dat varieerde van heel lang tot 1 dag. Er werd gevraagd welke leden er op andere partijen hadden gestemd voordat zij lid waren van de SP en welke partijen dat waren. Dat waren de PvdA, CDA, Groen Links en CPN. De reden dat de overstap gemaakt was: slecht beleid van het CDA, verrechtsing van de PvdA, SP beleid paste beter bij de persoon.

In het vragenrondje aan Jan kwam aan de orde:
Hoe begin je een werkgroep op te richten in een grote gemeente met weinig inwoners. Is de kwaliteit van Raadsleden minder geworden. Het herkeuren van geestelijk gehandicapten voor een uitkering. Van de 4de jaars Pabo studenten die op stage gaan krijgen mannen een financiële tegemoetkoming, vrouwen niet.

Jan vertelde over de steeds groter wordende invloed van de Europese wetgeving op het eigen beleid van landen. De ondertekening van de Europese grondwet op de dag na deze bijeenkomst, terwijl over een half jaar pas een referendum gehouden zal worden of de inwoners van Nederland deze wet willen hebben, is als het paard achter de wagen spannen. De 10% rijkste die doordat de belasting op een jaarinkomen boven en bepaald bedrag van 72% naar 54% is gegaan aanmerkelijk meer geld binnen krijgen. Terwijl de 10% armste er door stijgende prijzen en dalende inkomsten er aanmerkelijk op achteruitgaan.

De laatste vraag was, hoe lang Jan dacht dat dit kabinet nog stand zal houden. De verwachting was dat het met carnaval zal vallen.

Er kon een handtekening worden gezet om de burgemeesters, die het Rijk gevraagd hebben om extra geld te geven aan gemeenten zodat zij daarmee een fatsoenlijk sociaal beleid kunnen uitvoeren, een dikke pluim te geven.
Jan werd voor zijn komst naar Drenthe hartelijk bedankt door de aanwezigen bij monde van de afdeling i.o. Midden-Drenthe. Zijn heldere beantwoording van de vragen en zijn visie op waar wij naar toe moeten om een socialere samenleving te krijgen met daarbij hoe dat te bereiken, zal voor velen een inspiratie zijn om verder te gaan in het bereiken van dit doel.

Als waardering voor zijn komst kreeg Jan het boek "Drenthe in cijfers" aangeboden en een fles "Wiester's slokkie". Onder het lezen van dit boek kan hij van een glaasje van dit drankje genieten.


U bent hier