h

Daar is die weer.... De Zweeftrein

12 september 2004

Daar is die weer.... De Zweeftrein

Denk je dat je alles gehad hebt duikt daar opeens de zweeftrein weer op. Opnieuw proberen voorstanders van de zweeftrein Noord Nederland warm te laten lopen voor de zweeftrein. In grote delen van Drenthe is inmiddels een informatiekrantje verspreid die ons doet geloven dat we in Noord Nederland echt niet zonder de zegeningen van de zweeftrein kunnen.

Maar is dat nu wel zo? De S.P. las het krantje eens kritisch door en kwam met de volgende punten van kritiek:

 • Op bladzijde twee staan uitgebreide tabellen voor de MZB ( Magneetzweefbaan) en de HSL ( Hoge snelheidslijn) maar niet voor de intercity waardoor vergelijken onmogelijk wordt.
 • Het totaal aantal treinreizigers op de zuiderzeelijn loopt uiteen van 42500 tot 75000 per dag. Deze getallen zijn niet in de tabellen terug te vinden. Onduidelijk is ook waarop deze "inschatting" is gemaakt.
 • Het mogelijke effect op het aantal arbeidsplaatsen is zeer negatief. Enige honderden arbeidplaatsen zullen verloren gaan doordat bedrijven zich vanuit Drenthe naar Groningen zullen verplaatsen.
 • Mogelijk effect op het aantal inwoners van Drenthe. Door het wegtrekken van bedrijven zal het de vergijzing in de hand werken.
 • Voordeel voor andere provincies is de ontlasting op de woningmarkt. Deze provincies moeten wat ons betreft dan maar mee betalen in plaats van de provincies die geconfronteerd worden met de negatieve effecten van deze lijn.
 • In het eisenpakket voor de zuiderzeelijn staat dat de reistijd Groningen - Amsterdam maximaal 75 minuten mag bedragen. Het is onduidelijk of dit geldt voor de MZB, HSL of de intercity. Het is wat ons betreft duidelijk dat deze reistijd overeenkomt met de tijd die een MZb erover doet, en dus van te voren andere alternatieven uitsluit.
 • Moet het aantal vervoerbewegingen juist niet geminimaliseerd worden in plaats van dat we het laten toenemen?
 • De S.P. wil overal in Nederland gelijkwaardig vervoer. Het is niet moeilijk om in te zien dat deze zuiderzeelijn gaat leiden tot verschraling van het openbaar vervoer in Drenthe, Friesland en de overige delen van Groningen.
 • Het prijskaartje van de Zuiderzeelijn zal dermate hoog zijn met een MZB dat het voor vrijwel de meeste inwoners niet meer te betalen wordt.
 • Het is ons onduidelijk of er gekozen wordt op prijs of kwaliteit of op prijs/kwaliteit
 • Voor de SP Drenthe is het duidelijk dat deze Spoorlijn leidt tot een nieuwe "betuwelijn" debâcle. Deze lijn is in lengte der jaren niet rendabel te maken als er gekozen wordt voor een MZB.

Wij zullen als S.P. samen met onze partijgenoten uit Groningen een tegengeluid laten horen op de meepraatavond op woensdagavond 22 september in Groningen. Wij vinden dat goed openbaar vervoer zeker geen prestige project mag zijn van enkele bestuurders. Goed openbaar vervoer is er voor iedereen in Noord Nederland en tegen een betaalbare prijs. Bovendien weegt het verlies van enige honderden arbeidplaatsen zeer zwaar. Zeker in een Provincie als Drenthe.

U bent hier