h

Red de camping

24 januari 2024

Red de camping

Foto: SP

SP vroeg vandaag aandacht voor de traditionele camping en de initiatiefnota 'Red de camping' van Sandra Beckerman (SP)            Wim Moinat: "Ongeacht hoeveel geld je hebt te besteden moet iedereen op een camping kunnen recreëren. Helaas wordt de een na de andere camping opgekocht door (buitenlandse) investeringsmaarschappijen waarbij staanplaatsen vaak moeten wijken voor dure vakantievilla's.

BIjdrage Wim Moinat:

Zienswijze met betrekking tot de ontwikkeling van de agenda Recreatie en toerisme. Het begin is hoopvol.. hoe iets slechts iets goeds oplevert, oftewel de constatering dat we met z’n allen onze eigen omgeving weer meer zijn gaan zien en waarderen. De SP is het eens met de constatering en met de wens om dat een blijvend streven te laten zijn.

We vinden het prettig dat we hier ook in een vroeg stadium bij betrokken worden. De term ‘Bewonersonderzoek’ vinden we verwarrend. Zijn dat de bewoners van de parken, van een bepaalde buurt of dorp bij een natuurgebied of bedoeld u hier gewoon alle inwoners van Drenthe mee? Dan zou ik het gewoon bij de term Drents inwonersonderzoek houden.

Over de inhoud van het onderzoek is een aparte bijlage bijgevoegd. Prima vraagstelling, maar wordt er bij bereikbaarheid en toegankelijkheid/ inclusiviteit, ook goed gekeken naar de betaalbare inclusiviteit?

Bij ontwikkelingen constateert u dat de behoefte aan vakantie en reizen groot is en blijft. Dit is dus een extra reden om zwaar in te blijven zetten op goede verbindingen. Openbaar Vervoer, en dan vooral het spoor! Zo klimaatneutraal mogelijk om aan te sluiten bij onze positie als oer-provincie die mooi, interessant, gezond, uitdagend en vernieuwend is. (het lijkt wel een reclameblaadje..)

Nog even over die verbindingen en om de rechtse collega’s aan de overkant niet te veel hoop te geven. We bedoelen pertinent niet dat er meer wegen moeten komen!

Die zijn er voldoende en als er een goed betaalbaar en fijnmazig Openbaar Vervoer is, zullen naar mijn stellige overtuiging de meeste bezoekers hiervoor kiezen en blijft het lekker doorrijden op onze wegen zonder extra drukte.

Bij ‘opgaven/ vraagstuk’ noemt u nadrukkelijk de toegankelijkheid en een duurzame bereikbaarheid. Dus eigenlijk bent u het met onze opmerkingen van zojuist ook wel eens… Toch?

Verder noemt u daar ook de brede welvaart nog meer centraal te willen stellen, laat die dan ook zo breed mogelijk zijn. Het stukje Participatie is logisch en kunnen wij prima volgen.

Wall Street aast op de Nederlandse camping was de kop van Follow The Money (FTM) in  2021. De traditionele camping verdwijnt waar het grote geld verschijnt. 250 parken zijn volgens FTM opgekocht, samen goed voor de helft van het totale oppervlak aan recreatieparken in Nederland. De SP in de tweede kamer heeft in november een initiatiefnota ingediend om de camping te redden.  De Komende jaren zullen er nog eens 150 campings worden opgekocht.

Graag hoor ik of GS het met ons eens is dat iedereen, ongeacht hoeveel geld je hebt, graag op een camping wil recreëren. Graag een reflectie op deze verroompottisering of wel campinggasten moeten wijken voor de rijken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier