h

Zienswijze begroting OV bureau

17 mei 2023

Zienswijze begroting OV bureau

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd de Statenleden, zoals elk jaar, gevraagd een zienswijze te geven over de begroting van het OV Bureau. Greetje Dikkers: "Zonder goede, toegankelijke en betaalbare vervoersmogelijkheden kunnen we al snel niet meer op een volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. En juist die kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid staan onder druk".

Lees hier de bijdrage van de SP

Voor ons ligt een erg technisch/ zakelijk ingestoken begroting, dat moet misschien ook wel, maar ik mis de binding met de doelgroep; de OV-gebruikers… 

En ja, natuurlijk gaat er heel veel geld zitten in het OV, maar bedenk dat je investeert in de samenleving, in de bereikbaarheid voor heel veel mensen. Elke bus houdt mensen uit de auto en door overstap op duurzame energiebronnen is dit ook een belangrijke stap in de strijd tegen het stikstofspook. Niet elke buslijn zou geld moeten opleveren voor een commercieel bedrijf en als dat niet lukt gedoemd zijn te verdwijnen. 

In het stuk wordt trots gezegd dat ‘ons’ dienstregelingsniveau relatief hoog is vergeleken met de rest van Nederland. Maar welke reële mogelijkheden hebben reizigers in onze provincie waar de afstanden behoorlijk groot zijn. Je kunt niet zomaar provincies onderling vergelijken op abstracte cijfers, het gaat om veel meer. Maar ja, zo’n statement/ claim staat zo lekker in een begroting en misschien krijg je zo wel wat draagvlak voor je eigenlijke boodschap; bezuinigen. 

De werkelijkheid: de werkdruk in het openbaar vervoer is hoger dan ooit, evenals het ziekteverzuim, met alle gevolgen van dien. Mensen op het platteland zijn gedwongen om vaak een auto te pakken en is er helemaal geen alternatief, zeker als ook alle voorzieningen in de buurt zijn verdwenen. Het openbaar vervoer in ons land behoort tot het duurste ter wereld. De files nemen weer als vanouds toe en het rekeningrijden dreigt er aan te komen. 

Zonder goede, toegankelijke en betaalbare vervoersmogelijkheden kunnen we al snel niet meer op een volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. En juist die kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid staan onder druk.  

De landelijke urgentiebrief van de gedeputeerden onderschrijft dit alles. 

Jarenlang aankijken wat commerciële bedrijven met ons openbaar vervoer doen, heeft de huidige situatie voortgebracht, maar het kan ook anders. De SP heeft daarvoor plannen. 

Wat de SP betreft krijgt Nederland op termijn volledig gratis OV. De eerste stap hiertoe zetten we door de BTW op alle OV-tickets af te schaffen.  

 
 
 
FEITEN EN CIJFERS 

  • Het Nederlandse openbaar vervoer behoort tot de duurste stelsels van Europa. De prijzen liggen 32 procent hoger dan het Europese gemiddelde. 

  • Plattelandsregio’s en stadswijken die ver van binnensteden af liggen komen er slecht vanaf als het gaat om de nabijheid van trein- en busvoorzieningen. In landelijke gebieden geeft 64 procent van de inwoners aan steeds afhankelijker te worden van de auto. 

  • Er is nog altijd een groep van 2,1 miljoen huishoudens zonder motorvoertuig. Onder de drie miljoen huishoudens met de laagste inkomens ligt dit zelfs op 46 procent. 

 WAT MOET ER GEBEUREN? 

  1. Nederland krijgt op termijn volledig gratis OV. De eerste stap hiertoe zetten we door de BTW op alle OV-tickets af te schaffen en gratis stads- en streekvervoer in te voeren voor 65-plussers, kinderen tot twaalf jaar en mensen met een beperking. 

  1. Dividenduitkeringen in de OV-sector worden verboden. Winsten die worden geboekt verdwijnen niet in de zakken van aandeelhouders, maar worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer. 

  1. Het hoofdrailnet wordt gegund aan NS en niet steeds verder opgeknipt. Ook regionale treinverbindingen komen hier in de toekomst weer onder te vallen. NS en ProRail worden weer samengevoegd tot een publiek bedrijf. 

  1. Er komt een wettelijk maximum van 500 meter voor de afstand van elk huis tot de dichtstbijzijnde OV-opstapplaats. Zorginstellingen, overheidsgebouwen en onderwijsvoorzieningen zijn standaard voorzien van een OV-halte voor de deur. Op locaties waar dit ruimtelijk niet past wordt de afstand maximaal 200 meter. 

  1. Vaste dienstverbanden worden de norm voor OV-medewerkers, flexibele contracten worden verboden voor structurele werkzaamheden. Rij- en pauzetijden worden bewaakt zodat bestuurders veilig hun werk kunnen doen en het ziekteverzuim wordt teruggedrongen. In de OV-sector wordt een minimumloon van 15 euro per uur verplicht. 

  1. Het vaste salaris van bestuurders in de OV-sector wordt gemaximeerd op het niveau van de minister-president. Bonussen worden verboden. 

  1. Alle treinen worden uitgerust met toiletten. Stations en OV-haltes worden 100 procent toegankelijk voor mindervaliden en mensen met een beperking. De tweede klasse in de trein wordt afgeschaft. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier