h

Tussenevaluatie en werkplan 2023 Sociale Agenda

18 januari 2023

Tussenevaluatie en werkplan 2023 Sociale Agenda

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd gesproken over het werkplan 2023 en de tussenevaluatie Sociale Agenda. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

Sociale agenda

Het sociale domein verdween van de tafel van de provincie. In 2019 kwam er via het investeringsfonds weer aandacht onder de noemer Sociale Agenda.

De samenwerking met de gemeenten was hierbij voorwaardelijk, de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein is daar immers belegd. Dus is het ingewikkeld om de rol van de provincie hierin vorm te geven en verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie af te bakenen.

Aan de sociale agenda hebben we met elkaar ook vanuit GS en PS vorm gegeven. Dat betekende tegelijkertijd een breed programma omdat iedereen zich er in moest kunnen vinden. Het werd een soort EHBO-kist voor het sociale domein.

Dit sociale programma is voor Corona en crises vastgesteld maar bleek ook flexibel genoeg om in te springen op actualiteit.

Nu loopt deze periode af en kunnen we op basis van de ervaringen vooruit kijken.  Hoe komen we in de volgende periode tot betere afstemming tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wat kan de rol van de provincie zijn.

Gezien de verslechterende situatie voor een deel van onze inwoners op het gebied van energie, woningnood, armoede, inflatie en noem maar op,  kan de inzet van de provincie een verschil maken.

En hoe mooi een sociale agenda ook uitpakt, de SP wil liever in samenwerking met gemeenten de problemen fundamenteel aanpakken in plaats van (subsidie)pleisters te plakken. De SP vindt dat je als gezamenlijke overheid de regie naar je toe moet trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan armoede als gevolg van energieprijzen, slechte woningen en gezondheid.

Betrokkenheid bij het sociale domein is via de Sociale Agenda teruggevonden. Maar zoals ook uit de conclusies van Radar blijkt te vrijblijvend geformuleerd waardoor alles succesvol lijkt.

In een nieuwe periode moeten we wat ons betreft naar meer focus, concretere scherpere doelstellingen om te kunnen monitoren en een heldere invulling van de provinciale rol in de praktijk.  Uitgangspunten zijn partnerschap en werken aan gezamenlijkheid voor een Drentse sociale agenda. Het rapport van Radar Advies geeft hiervoor goede bouwstenen.

Reactie toevoegen

U bent hier