h

Energiearmoede

4 april 2022

Energiearmoede

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

SP ondersteunt het plan om mensen, tot en met een inkomen van 130% van het sociaal mimimum, te helpen bij de isolatie van hun woning. Helaas kunnen er met de 1 miljoen maar 400 mensen geholpen worden. Ronald van der Meijden wil dat er de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld wordt voor alle woningeigenaren binnen die groep.

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden:

De SP kan dit voorstel van harte ondersteunen. De vraag die opkomt is of het begrote bedrag ad 1 miljoen Euro voldoende is.

Gezien het aantal potentiële deelnemers/rechthebbenden, (2900 eigenaren) en buiten de Regio Deal-gemeenten, 1300, lijkt het beschikbare bedrag ad 1 miljoen Euro, onvoldoende.

Met genoemd bedrag kunnen plus minus 400 rechthebbenden geholpen worden.Als alle 1300 geholpen  worden dan is 3,25 miljoen Euro nodig. Inclusief Regio Deal-gemeenten totaal 7,25 miljoen Euro.

Vullen de gemeenten aan, zodat alle 2900 het subsidie bedrag krijgen?

De SP is van mening dat er geen uitzonderingen gemaakt mogen worden. De een wel, de ander niet. Hoe wordt dat bepaald?

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Hoe wordt deze werkwijze uitgelegd?

De nood bij deze groep woningbezitters is even groot. Derhalve stellen wij voor, links of rechtsom, alle aanvragers die voldoen aan de gestelde criteria, in aanmerking te laten komen voor de subsidie. Eventueel gefaseerd/gespreid over een paar jaar. In casu de huiseigenaren (1600) die vallen onder de Regio Deal-gemeenten.

Is de gedeputeerde bereid alles in het werk te stellen rechtsongelijkheid te voorkomen en dat de regeling wordt opengesteld voor alle 2900 woningbezitters.

De SP stelt voor, ook absolute prioriteit te bewerkstelligen bij woningcorporaties om huurders, vallende onder de doelgroep, in aanmerking te laten komen voor lastenverlichting. Hetzelfde geldt voor andere verhuurders zoals bijvoorbeeld huisjesmelkers. Dus alle mogelijkheden en instrumentaria die de provincie heeft in te zetten, om dat doel te bereiken.

Graag worden we periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van de regeling.

Reactie toevoegen

U bent hier