h

Bodemdaling

7 juni 2021

Bodemdaling

Foto: kennisprogrammabodemdaling / kennisprogrammabodemdaling.nl

Staten willen een quick scan Bodemdaling en onderzoek naar aansluiting bij het Funderingsherstelfonds.  Lees hier onze bijdrage.

De motie ‘bodemdaling en funderingsherstel’ kan een mooie aanzet zijn tot een spoedige aanpak van het probleem dat een groeiend aantal huiseigenaren in Drenthe treft. Door bodemdaling kunnen funderingen verzakken, muren scheuren en misschien nog gevaarlijker, leidingen van elektra en gas kunnen vervormen of zelfs knappen met alle gevolgen van dien.

Begin 2020 was ik in Veenoord bij een informatieavond over de bodemdaling in dat gebied en wat dat voor de inwoners voor gevolgen kon hebben. Deze avond werd na enig aandringen door bewoners, georganiseerd door de gemeente Emmen in samenwerking met de provincie, Waterschap, NAM en Enexis. Dat dit onderwerp erg leeft bleek wel uit de ruim 200 mensen die daarbij aanwezig waren!

Voorzitter, feit is dat er een aantal mensen in steeds groter wordende problemen zitten, en dat dit nog maar het topje is.

Deze mensen hebben vooral erkenning en een uitgestoken hand nodig!

De motie voorziet daarin volgens ons en daarom hebben we ook meegetekend. Want voorzitter…

  1. Er wordt gevraagd om het probleem onomstotelijk vast te (laten) stellen.
  2. Er wordt gevraagd om via aansluiting bij het fonds ook financieel steun te kunnen krijgen.
  3. Er wordt gevraagd om duidelijk te maken wat de toekomstige eventuele risico’s zijn.

Als deze motie aangenomen en uitgevoerd wordt is dat al een aardige stap in de goede richting. Maar daar kan het wat de SP betreft niet bij blijven!

Het kan niet zo zijn dat gedupeerde huiseigenaren zelf een strijd tegen grote bedrijven moeten voeren om hun gelijk en compensatie te krijgen. In Groningen weten ze er alles van… uiteindelijk moet het ook in dit geval zo zijn, dat als er een veroorzaker aangewezen kan worden, deze ook betaald!

Volgens de SP moet onder aanvoering van de provincie als regiehouder, de gemeentes hun inwoners zoveel mogelijk bijstaan. Het moet glashelder zijn wat iemand die dit overkomt voor stappen kan nemen. Een mooi voorbeeld is te vinden op de site van de gemeente Emmen onder het kopje bouwen en wonen en dan bodemdaling.

https://gemeente.emmen.nl/bouwen-en-wonen/bodemdaling

 

 

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier