h

SP kritisch over subsidie aan Fresenius Kabi

14 april 2021

SP kritisch over subsidie aan Fresenius Kabi

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Ronald van der Meijden was zeer kritisch over de subsidie van 1.966.399,--  aan Fresenius Kabi voor het project ‘MedFood -Smart Nutrition Skills’. :Lees hier zijn bijdrage.

De SP onderschrijft, dat de werkgelegenheid een belangrijk speerpunt Is voor de provincie Drenthe.Ik stel vast dat het grote internationale bedrijf, wereldwijd actief op 65 locaties, haar activiteit in Zuidoost-Drenthe wil omvormen.

Van productie van bloedtransfusie-apparatuur naar de productie van klinische voeding. Een respectabele investering van 150 miljoen Euro, met een uitloop van 50 miljoen op termijn.

Ik nam aan dat de consequenties voor het zittende personeel in kaart zijn gebracht. Dat er met de werknemersorganisaties hierover afspraken zijn gemaakt in de vorm van een Sociaal Plan, als vangnet. Inclusief de omscholing van het  personeel.

Maar tot mijn spijt moet ik constateren dat in het Statenstuk de situatie nogal rooskleurig wordt voorgesteld. Het bedrijf had 325 werknemers in dienst. Nu nog 200, waarvan er 50 inmiddels hun ontslag hebben gekregen. Voornamelijk vrouwen met een dienstverband van tientallen jaren.

De werknemers hebben in 2015 twee weken moeten staken om een goed Sociaal Plan af te dwingen. Het trieste is, dat de FNV via de rechter,  naleving van het Sociaal Plan heeft moeten afdwingen.

Er is feitelijk sprake van gedeeltelijk behoud van werkgelegenheid.  50 van de 200 werknemers zijn inmiddels ontslagen, dus een teruggang in werkgelegenheid. Dus van de huidige 200 werknemers gaan er maar 150 mee. Vanaf het begin dus een vermindering van werkgelegenheid van 175 banen. De oude activiteit wordt verplaatst naar de Dominicaanse Republiek, waar de lonen een fractie zijn van het minimum loon in Nederland. Een fooi voor maximale winst.

Kortom, ik niet zeggen dat ik een goed gevoel heb bij Medfood en zo ook niet bij de inhoud van het Statenstuk, zoals gezegd te rooskleurig en verhullend. Het is zeker geen Sociale onderneming en is gefocust op winstmaximalisatie, ten koste van het personeel. Een voor Corona mentaliteit.

Er wordt ook aangeven dat de werkgelegenheid op termijn zal worden uitgebreid? Het is maar de vraag wat je toename vind. Van het voorgestelde behoud is geen sprake.

Wil de gedeputeerde aangeven wat hij verstaat onder het behoud en toename. Of spreken wij hier alleen meer over Minder, minder?

Dat het plan is opgevat de omscholing van het zittende- en toekomstig benodigd personeel, zal plaats vinden op de Smart Nutrition Skills-Company school. De vraag komt naar boven waarom een dergelijke grote,  internationale organisatie subsidie moet ontvangen voor het omscholen van het zittende personeel, zeker gezien in verhouding tot de investering van 150 tot 200 miljoen en hetgeen wat ik voorgaand heb opgemerkt.

Vervolgens zou ik  graag nog meer willen weten over de constructie bedrijfsschool versus regulier onderwijs. Hoe wordt een ander vorm gegeven en welke verplichtingen worden over en weer aangegaan. Hoe wordt b.v. kennis van de bedrijfsschool, gedeeld met het reguliere onderwijs?

Het lijkt mij helaas bitter noodzakelijk de activiteiten van Medfood op de voet te blijven volgen en verantwoordingen eisen, ook tussentijds,  van de besteding van de subsidiegelden.

Reactie toevoegen

U bent hier