h

Overlast Vechtdallijn

3 februari 2021

Overlast Vechtdallijn

Tijdens de PS vergadering werd gesproken over de aanpak van overlast op de Vechtdallijn Emmen-Zwolle.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

Voorzitter, ik wil voorop stellen dat de SP zich ook zorgen maakt over de genoemde problematiek. Daarom waren we ook de eerste die schriftelijke vragen heeft gesteld en zijn we wezen praten met personeel van Arriva, reizigers en omwonenden op het perron van Emmen Centraal. Tenslotte moet je je ook ter plekke informeren.

Voorzitter, er is veel gezegd over ‘Veilige Landers’ , maar zoals een conducteur van Arriva ons in Emmen vertelde; het zijn ook veel ‘Hollandse hufters’.

Gezien het laatste punt in de overwegingen van de VVD motie is het probleem in Den Haag al onderkent en wordt er aan gewerkt. Daarbij moet volgens ons de veiligheid van reizigers en personeel nu ook al gewaarborgd worden.

Vraag is dan of dat klopt en wat deze motie dan nog voor toegevoegde waarde heeft?

Alleen een signaal ter ondersteuning van al bestaand beleid lijkt ons niet echt noodzakelijk.

Dan de motie van de PVV, deze klinkt als een vraag om extra versnelling van bestaand beleid. Als dat zo is, zou u dan niet beter kunnen aandringen bij het kabinet om extra middelen (=mensen) ter beschikking te stellen zodat de IND zijn werk kan doen?

[Tweede termijn]

Voorzitter, de SP heeft enorm veel moeite met het in de spotlights zetten van de ‘Veilige Landers’, dit zou je makkelijk kunnen ondervangen door het over ‘overlast veroorzakende mensen’ te hebben. Afkomst is immers niet van belang, de kern is de aanpak van de overlast!

En wat dat betreft zijn wij het helemaal eens met gedeputeerde Bijl, waarbij ik duidelijk proef dat hij beide moties niet erg zinnig vindt, de tweede ontraadt hij zelfs.

De VVD motie voegt niets toe en is dus overbodig, dat vinden wij, dat vindt de gedeputeerde en dat vindt de VVD zelf ook aangezien ze hem intrekken.

De PVV motie is ontzettend slecht van toonzetting en focus. Zoals ik net al zei, het gaat niet om afkomst maar om het oplossen van het probleem, de aanpak van overlast!

Voorzitter, de SP neemt heel duidelijk afstand van deze motie!

Reactie toevoegen

U bent hier