h

TopDutch of FlopDutch

20 januari 2021

TopDutch of FlopDutch

Foto: NOM / www.nom.nl

Het college wil doorgaan met TopDutch als merk om daarmee bedrijven naar het Noorden te halen. Tijdens de bespreking van de evaluatie van de TopDutch campagne waarschuwde de SP dat inwoners en bijdrijven TopDutch binnen de kortste keren zullen 'rebranden' naar FlopDutch.  Het merk moet grappig, herkenbaar zijn en gevoeld worden door inwoners en bedrijven. De SP wil niet op voorhand een zoveelste kekke Engelse naam die niet overeenkomt met de eigenheid van deze regio en met wat we te bieden hebben.

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

Volgens de brief van het college is op bestuurlijk niveau bepaald dat er een voorstel voor de internationale branding wordt uitgewerkt. PS wordt pas weer geïnformeerd als er duidelijkheid is over de kosten en wie die internationale branding gaat doen.
Dus, op de vraag: “ gaan we hiermee door? ”, is het antwoord: dat is kennelijk al besloten en er wordt nog gezocht naar een uitvoeringsorganisatie die de komende 10 tot 20 jaar bezig gaat met  de ontwikkeling van TopDutch als internationaal merk voor het Noorden.

Volgens ons gaat het er in deze brief over om de naam TopDutch te gebruiken voor internationale acquisitie. De NOM doet de internationale acquisitie al voor de noordelijke provincies. Er wordt nu alleen een naam opgeplakt, de vraag is  of er om die naam te promoten een aparte uitvoeringsorganisatie moet worden opgetuigd.  SNN en de NOM kunnen volgens ons prima zorgen voor acquisitie en lobbywerk. De SP heeft bezwaar tegen het voor tien tot twintig jaar optuigen van een nieuwe derde TopDutch organisatie en met een merknaam vast te leggen. Voor je het weet hebben we de zoveelste kekke Engelse naam die niet overeenkomt met de eigenheid van deze regio en met wat we te bieden hebben. Niet onbelangrijk is de vraag waar we in de toekomst naar toe willen, ook als het gaat over wat voor soort ondernemingen we het liefst aan willen trekken.  Voor de SP ons moeten dat vooral sociale, creatieve, schone en circulaire ondernemingen zijn. 

Het college geeft aan dat er een gesprek komt met de NOM en andere relevante stakeholders om een voorstel voor internationale branding uit te werken. Wij vinden dat PS, onze jongerenraad en Drentse inwoners ook erg relevante stakeholders zijn. Je hebt ten slotte vooral heel veel ambassadeurs nodig die je merk in volle overtuiging uitdragen. Het merk moet grappig, herkenbaar zijn en gevoeld worden. Zeker als het om een hele lange periode gaat en er vast ook veel gemeenschapsgeld in gaat zitten.

Dus geen extra uitvoeringsorganisatie optuigen en geen merknaam vastleggen. Want ik voorspel u dat anders TopDutch binnen de kortste keren wordt ge-rebrand door de eigen inwoners en bedrijven naar FlopDutch.

Reactie toevoegen

U bent hier