h

'Niks aan het handje' Begroting 2020

13 november 2019

'Niks aan het handje' Begroting 2020

Foto: SP

De SP is teleurgesteld dat er in de begroting voor volgend jaar geen  extra inzet voor het klimaat, biodiversiteit, verduurzaming en leefbaarheid zijn te vinden.  Het is  een “niks aan het handje” begroting alsdus Greetje Dikkers. "Ik zeg niet dat er in Drenthe geen goede dingen worden aangepakt. Zeker wel, maar we leven helaas niet in een “niets aan het handje” tijdperk. Verre van dat."

Lees hieronder de bijdrage van de SP

Ik ben een gewone nuchtere Drent, vrouw, moeder en SP’er. en ik houd van deze mooie groene provincie; de Es- en Brinkdorpen landschappen, de natuurgebieden, de vele bossen en zeker ook de vergezichten in de veenkoloniën. Misschien is dat conservatief maar ik zou willen dat we rustig verder kunnen leven hier in Drenthe; dat ook mijn kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van dit mooie stukje Nederland waar alles goed geregeld is en we omzien naar elkaar. En, dat de overheid er is voor de bescherming van alles wat van waarde is.

De laatste jaren raken de ontwikkelingen in een stroomversnelling en langzaam dringt het door dat alles wel heel erg snel de verkeerde kant op verandert. Ik heb het gevoel dat we in dienst staan van de winsten van bedrijven en aandeelhouders-belangen en dat is niet de SP prioriteit. Zeker niet als die winsten niet worden vertaald in hogere lonen, meer banen en verduurzaming. De markt bepaalt in steeds grotere mate hoe onze maatschappij er uit ziet en de overheid opereert nog in de marges. Mijn prioriteiten liggen bij de meerderheid die gewoon een baan wil waar je van kan rondkomen, een betaalbaar dak boven het hoofd, een fijne leefomgeving en voorzieningen in de buurt. Mijn prioriteiten liggen bij het beschermen van de natuur, zorg voor onze kinderen en ouderen en aangenaam leven voor iedereen. Ook voor de generaties na ons. Daar betalen we belasting voor. Ik betaal graag belasting als ik er zeker van ben dat we een overheid hebben die laat zien dat ze oplossing aandraagt voor maatschappelijke problemen. 

Voorzitter, ik ben van dat laatste niet meer zeker. Ik ben heel erg ongerust of we in staat zijn om alles van waarde ook daadwerkelijk te beschermen. De natuur, ons water, de biodiversiteit, een aangenaam leven voor iedereen. De maatschappelijke problemen stapelen zich op. Sinds anderhalf jaar is er een interbestuurlijk programma om die maatschappelijke problemen aan te pakken. Gemeenten en provincies krijgen hiervoor extra geld van het rijk. In Drenthe gebruiken we dat geld om de gaten in de begroting mee te dichten. Dat is toch raar voorzitter?
Zeker als je ziet in de begroting voor volgend jaar dat er 5 miljoen minder budget is voor klimaat en energie. Eén van de tien maatschappelijke problemen uit het Interbestuurlijke programma. Ter vergelijking: in de begroting tot en met 2023 geven we net zoveel uit aan marketing [2 miljoen per jaar] als aan klimaat en energie [2,8 miljoen per jaar]. Dan heb je toch duidelijk geen gevoel voor prioriteiten.

Voorzitter, ik ben een vrouw, moeder, SP’er en een nuchtere Drent met grote zorgen. Deze begroting ademt op alle fronten een “business as usual” uit. Het is een “niks aan het handje” begroting. Ik zeg daarmee niet dat er in dit huis geen goede dingen worden aangepakt. Zeker wel, maar we leven helaas niet in een “niets aan het handje” tijdperk. Verre van dat.

We hadden daarom een duidelijke intensivering en verschuiving van prioriteiten willen zien richting verduurzaming, energietransitie, biodiversiteit en leefbaarheid. Wij hebben die verschuiving helaas niet gevonden terwijl er heel, heel veel is te doen.

Wat we wel in de begroting hebben gevonden zijn heel veel bladzijden met doelstellingen en weinig concrete resultaten. Het zijn meer taakomschrijvingen voor de komende jaren; stimuleren, adviseren, versterken, vergroten, ondersteunen enz. enz.

Als we al een concreet resultaat vinden in deze begroting, zoals:

- 51.000 ha beheer natuur en landschap door partners uitgevoerd? Of

- 1750 hectare onder agrarisch natuurbeheer door collectieven uitgevoerd?

Zijn dat dan resultaten voor het eind van 2020? Wij denken van niet maar horen graag of onze conclusie juist is.

De vraag is hoe controleert PS aan het eind van 2020 wat er concreet is gedaan in 2020 als er geen concrete resultaten voor 2020 in de begroting staan?

Het nieuwe beleid is (nog) niet geformuleerd, we borduren voort op beleid uit de vorige periode. Het grote thema klimaat is een thema waar we als provincie samen met vele andere partijen aan moeten werken maar de visie vanuit dit college komt niet met koppen in de krant.

 

Reactie toevoegen

U bent hier