h

De jeugdgevangenis het Poortje in Veenhuizen moet toch sluiten

25 september 2019

De jeugdgevangenis het Poortje in Veenhuizen moet toch sluiten

De jeugdgevangenis het Poortje in Veenhuizen moet toch sluiten. Dat bleek vandaag na het debat in de tweede kamer. Gedeputeerde Brink en de commissaris van de koning waren bij het debat in den Haag aanwezig. De bestuurlijke lobby en hun argumentatie tegen de sluiting mochten helaas niet baten. Alleen Michiel van Nispen van de SP en GroenLinks verzetten zich nog tegen de sluiting.

Lees hier de Input AO Justitiële jeugd, aanpak jeugdcriminaliteit van GS

Tijdens het AO Justitiële jeugd op 25 september wordt de Kamerbrief van minister Dekker over de aanpak van jeugdcriminaliteit behandeld. In de brief kondigt de minister aan JJI Juvaid in Veenhuizen per 1-1-2021 te willen sluiten. Wij zouden u ter voorbereiding op het AO graag nog een aantal punten willen meegeven.

Wij vinden de sluiting van Juvaid zeer onwenselijk
• In de nieuwe situatie neemt de capaciteit in het Noorden fors af. In Noord-Nederland bevindt zich in de nieuwe situatie slechts 1,4% van de strafrechtelijke capaciteit1, terwijl Noord-Nederland een aandeel van 5% heeft in het aantal jeugdige delinquenten.2 Hierdoor kunnen veel Noord-Nederlandse jongeren niet meer in hun eigen regio worden opgevangen.
• Wij zijn bang dat de jeugdzorg en de kwaliteit van de jeugdzorg in Noord-Nederland met dit besluit nog verder onder druk komt te staan. Opvang in de eigen regio en de combinatie van verschillende functies in zorg en hulpverlening wordt uiterst kwetsbaar.
• De sluiting staat haaks op toezeggingen uit het Regeerakkoord. Daarin staat immers dat gevangenissen buiten de Randstad in principe worden ontzien. Met de voorgenomen sluiting van Juvaid in Veenhuizen en Het Keerpunt in Cadier en Keer worden juist de regio’s die het verst van de Randstad liggen het zwaarst getroffen.
Het is onduidelijk welke argumenten aan dit besluit ten grondslag liggen.
In de brief geeft de minister aan dat het besluit o.a. is gebaseerd op de landelijke spreiding (aanbod/behoefte), personele gevolgen en werkgelegenheid en de afspraken uit het Regeerakkoord. Wij zetten grote vraagtekens bij deze argumentatie.
• Zoals hierboven reeds is aangegeven, is er in de nieuwe situatie geen sprake van balans tussen aanbod en behoefte in Noord-Nederland. Er is vanaf 2021 te weinig capaciteit in Noord-Nederland om jongeren uit de eigen regio te kunnen plaatsen. Dit is straks ook in Limburg het geval.
• Sluiting van Juvaid betekent dat 110 mensen hun baan verliezen. Slechts een klein deel zal aan de slag kunnen bij de kleinschalige voorziening. Voor de overige medewerkers geldt dat de arbeidsmarkt in Noord-Nederland voor dergelijke specialistische functies beduidend krapper is dan elders. Sluiting in een economisch kwetsbare regio heeft een veel grotere impact dan een eventuele sluiting in een economisch krachtige regio.
• Wij kunnen niet plaatsen waarom de minister aangeeft dat de afspraak uit het Regeerakkoord om inrichtingen buiten de Randstad te ontzien, is betrokken in besluitvorming. De uitkomst is namelijk het tegenovergestelde. Het lijkt erop dat de toezeggingen uit het Regeerakkoord juist geen rol hebben gespeeld in de besluitvorming.
• Wij vragen ons af of het feit dat Het Keerpunt en Juvaid beiden particuliere instellingen zijn, nog een rol heeft gespeeld in de besluitvorming. Verder valt het ons op dat de kwaliteit van de inrichtingen blijkens de brief geen rol heeft gespeeld in de besluitvorming. Uit onderzoek van DJI3 blijkt namelijk dat de te sluiten JJI’s beter scoren op leefklimaat dan JJI’s die niet worden gesloten.

Kleinschalige voorziening (KV) ontoereikend als alternatief
• Mocht de sluiting van Juvaid onomkeerbaar zijn, dan is de KV die wordt voorgesteld ontoereikend als alternatief. Wij zien een KV als een goede aanvulling op het huidige landschap, maar in de huidige omvang zeker niet als adequate vervanging. Graag zouden wij zien dat de voorgestelde KV meer plaatsen krijgt of dat er meerdere KV’s in Noord-Nederland komen.

• Daarnaast willen we graag concrete toezeggingen over de wijze waarop de minister wil samenwerken met de regio om de KV/KV’s verder vorm te geven. De lokale expertise is onontbeerlijk bij een juiste jeugdzorg en jeugddetentie. Kan de minister op zeer korte termijn in gesprek gaan met de regio om deze samenwerking te starten?
Nieuwe invulling voor de gebouwen
• Ook zouden we graag samen met het Rijk willen verkennen hoe we de gebouwen een nieuwe functie kunnen geven. Het dorp Veenhuizen heeft een eeuwenoude traditie in het begeleiden van mensen ‘met een vlekje’ naar een goede succesvolle terugkeer in de maatschappij. Mogelijk zijn er verbindingen te leggen met de PI Veenhuizen of een functie voor andere doelgroepen. In ieder geval heeft niemand baat bij een leegstand gebouw. Veenhuizen niet, maar ook het Rijk – dat eigenaar is van het gebouw – niet.

Reactie toevoegen

U bent hier