h

Ziekenhuiszorg

28 januari 2019

Ziekenhuiszorg

Foto: SP

"Ga liever strijdend ten onder dan dat u liggend op uw knieën het ziekenhuis ziet verdwijnen" Dat was het antwoord van Dhr. Kappers die insprak tijdens de commissievergadering. Dhr. Kappers was woordvoerder van de voormalige actiegroep Bethesda. Op verzoek van de SP werd er gesproken over de ziekenhuizen in Drenthe en de rol van de provincie.

lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

De zorg in Drenthe, met name ook de ziekenhuiszorg, is bijzonder belangrijk voor onze bevolking, ook in Drenthe.

Al geruime tijd hebben we hier in de commissie geen punt op de agenda gehad rond de zorg. Naar aanleiding van de position paper van de zorgtafel leek het ons goed onze positie als PS inderdaad nader te bespreken. De laatste maanden van 2018 vonden er opnieuw zorgelijke ontwikkelingen plaats. Ik noem de sluiting van verloskunde en kinderafdeling in Bethesda en faillissementen van ziekenhuizen elders in het land.

Inmiddels loopt er een onderzoek op verzoek van de zorgtafel naar de toekomst van de zorg in Drenthe, maar ook dat zal enige tijd op zich laten wachten.

Ik denk dat we het in grote lijnen in deze Staten snel eens zullen zijn dat Drenthe nog steeds grote risico's loopt met onze regionale ziekenhuizen. Ik noem er drie.

Ten eerste: de financiële toestand van Treant is wankel.
De club bungelt onderaan lijstjes met financieel zwakke ziekenhuizen. Voor de ziekenhuizen schrijft Treant rode cijfers. Andere sectoren van Treant vangen dat nu nog op, maar dat kan voor de lange termijn uiteindelijk niet de bedoeling zijn. Treant zelf spreekt van het “op termijn verzilveren van de voordelen van de fusie”, maar of dat gaat gebeuren is natuurlijk een vraagteken. Inmiddels zijn enkele andere ziekenhuizen domweg failliet gegaan, dus ondenkbeeldig is dat niet!

Ten tweede: we weten dat de leiding van Treant wankel blijft. Bestuurders en leden Raad van Toezicht volgen elkaar snel op.

Ten derde: de ziekenhuizen in Drenthe zijn afhankelijk van verzekeraars die uiteindelijk naar de kosten kijken en minder naar wat medisch noodzakelijk of wenselijk is.

Dat de toekomst van de zorg onzeker is laten betrokkenen zelf ook met grote regelmaat weten.

- Zo was er een afscheidsinterview met de directeur van de ambulancedienst, die vertelt dat ambulances met enige regelmaat geen patiënten af kunnen leveren in de directe omgeving.

-Van de week een verhaal van een advocaat van personeel van het Slotervaart.

- Zojuist hadden we hier insprekers, de heer Kappers en Koppe,

De vraag die naar onze mening op tafel ligt is … wat is de verantwoordelijkheid van de provincie op dit moment om te voorkomen dat mogelijk acute problemen zullen gaan leiden tot onnodig zware gevolgen.

Als Treant nu failliet gaat, wat doet de provincie dan?

Naar onze mening is het tijd na te denken over welke opties er mogelijk zouden kunnen zijn om de ziekenhuiszorg in Drenthe te behouden. Ik noem er hier enkele:
- Het verwerven van gebouwen van ziekenhuizen: dat geeft financieel lucht.
- Of het verwerven van het recht van eerste koop. Zoals u wellicht weet is dat momenteel aan de hand in Emmeloord.
- Ook een optie is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het ziekenhuis zelf. Zoals u weet is de provincie geen principieel tegenstander als overheid deel te nemen in voorzieningen van publiek belang. Zo zijn we immers ook aandeelhouder van vliegveld Eelde of, misschien is dat een verkeerd voorbeeld, van de WMD!
Dat doen we gewoon als overheid zelf. Dat kan natuurlijk ook een basis bieden voor het voortbestaan voor regio ziekenhuizen.
- Verder kunnen we de ziekenhuizen ondersteunen van in hun bedrijfsvoering. Te denken valt aan wervingscampagnes voor personeel, steun bij innovatieve ontwikkelingen en onderzoek in de ziekenhuizen.

Het lijkt ons dat deze provincie goed moet nadenken. In dit geval over onze regionale ziekenhuizen. Niet alleen over wat er aan de hand is, maar ook welke rol voor de provincie wenselijk is. En hoe wij daar vervolgens handen en voeten aan kunnen geven. De komende tijd willen wij daar graag samen met college en PS nader vorm aan geven.

We hopen dat we daarvoor de handen op elkaar krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier