h

Vragen over brand bij Kerncentrale Lingen

10 december 2018

Vragen over brand bij Kerncentrale Lingen

Foto: SP

Donderdagavond 6 december vond er een brand plaats bij de kerncentrale in het Duitse Lingen, zo'n twintig kilometer van de grens. In de nabijheid van de brand vonden evacuaties plaats. Er zou uiteindelijk geen gevaar zijn geweest voor de volksgezondheid. De SP stelde vandaag over de brand schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Een dag na onze vragen meldde RTV Oost dat de brand toch in het nucleaire deel van de fabriek heeft gewoed.

Lees hier de vragen:

  1. Kunt u aangeven wat er precies gebeurd is. Waar vond de brand plaats. Is het juist dat het om een laboratorium gaat. Zo ja, wat voor laboratorium. Hoe kon de brand ontstaan. Hoe snel is de brand geblust. Wat waren de risico's bij deze brand?
  2. Hoe bent u over de brand geïnformeerd. Is dat conform de afspraken met de Duitse autoriteiten en met de veiligheidsregio?
  3. Op welke manier en wanneer zijn de verantwoordelijke plaatselijke autoriteiten van de Drentse gemeentes over de brand geïnformeerd. Klopt het dat de burgemeesters niet onmiddellijk in kennis zijn gesteld over de brand en het gegeven dat er geen sprake zou zijn geweest van gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja, kunt u dat toelichten.
  4. Bent u van mening dat het veiligheidsprotocol goed gewerkt heeft?
  5. Bent u nog steeds met de SP van mening dat de verouderde kerncentrale in Lingen zo spoedig mogelijk gesloten moet worden?
  6. Bent u bereid, ook naar aanleiding van dit incident, daar nogmaals met kracht bij de oosterburen op aan te dringen?
Bijlage: 

Reacties

Goed dat er aandacht aan wordt besteed. Dit soort ongelukken moeten scherp worden geanalyseerd.
Het is me alleen niet duidelijk aan wie de vragen gericht zijn.

De vragen zijn gericht aan Gedeputeerde Staten

Reactie toevoegen

U bent hier