h

Begroting 2019

7 november 2018

Begroting 2019

Tijdens de commissievergadering over de begroting gaf de SP aan dat het lastig is om een begroting te beoordelen als de Drentse regionale energiestrategie en het landelijke klimaatakkoord nog compleet koffiedikkijken is. Deze akkoorden hebben de komende jaren wel een grote impact.

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

Volgend jaar wordt een erg spannend jaar en niet omdat er meerdere verkiezingen zijn maar omdat onze wereld drastisch gaat veranderen. Er staat een ramp voor de deur maar wij gaan eerst nog even gezellig verder met polderen over het Klimaat.

In februari of maart komt het PBL Planbureau voor de leefomgeving met een doorrekening van het klimaatakkoord, de regionale energiestrategie van Drenthe moet dit jaar uit onderhandeld worden door bestuurders.

Het klimaatakkoord tot nu toe laat zien dat de grote vervuilers niet met concrete plannen komen. Als je weet dat we nog maar 12 jaar de tijd hebben om de CO2 uitstoot zover te verminderen dat de aarde niet meer dan 1,5 graad opwarmt, dan zou ik een soort Deltaplan verwachten en vooral op nationaal niveau nu doorpakken en niet langer polderen. De vervuilers moeten betalen maar nu heeft het er alle schijn van dat de huishoudens de rekening gaan betalen. Die energierekening loopt nu al op voor huishoudens.

Afgelopen zomer was kurkdroog en voor het eerst zag ik overal in Drenthe bruine grasvelden. Er valt nog steeds te weinig regen. Het is de vraag wat dat betekent voor de oogsten, de natuur, de ecosystemen en voor de waterhuishouding in onze provincie.

Bij de IPO-bijeenkomst over het klimaatakkoord deed Dhr. Stelpstra een spannende oproep aan de Statenleden. Hij hoopt dat de Statenleden van de provincies heel veel moed zullen tonen rond de regionale energiestrategie en doet een beroep op onze innerlijke kracht. Kan het college daar wat dieper op in gaan? We zitten als statenleden namelijk niet aan tafel bij de RES. De moed en innerlijke kracht doet vermoeden dat de volksvertegenwoordigers nog iets kunnen goed of afkeuren of wijzigen als de RES klaar is? Volgens het college komt het RES nog naar de Staten om er een klap op te geven.

Aan gedeputeerde Stelpstra (als vertegenwoordiger van de energietafel) werd door een Gelders Statenlid de vraag gesteld hoe voor de zomer nog het gesprek met inwoners plaats kan vinden. Gedeputeerde Stelpstra gaf daar als antwoord dat het er maar vanaf hangt op wel detailniveau je praat. We hebben ook hier in de Staten gesproken over draagvlak en mensen goed betrekken bij de energieplannen. Daarom de vraag: krijgen inwoners nog een stem bij de energieplannen in hun directe omgeving en zo ja hoe dan?

Ik had het in het begin over de vertragingstechniek van de grote bedrijven. De Provincies zijn er verantwoordelijk voor om ook handhavend op te treden richting bedrijven die nog steeds geen energiebesparingsmaatregelen hebben genomen. Die wettelijke verplichting geldt al sinds 2008. Er is dus een wet, maar de RUD heeft geen geld en geen mensen voor toezicht en handhaving. Concreet betekent dit dat er maar heel weinig energiebesparingsmaatregelen genomen worden dat bedrijven de investeringen al 10 jaar uitstellen. Voorzitter, het gaat om investeringen die in 5 jaar door de lagere energierekening weer terugverdiend kunnen worden.

De bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid niet en de overheid dwingt het ook niet af. Terwijl bij bedrijven zoveel energieverbruik en dus ook CO2-uitstoot verminderd kan worden. We komen tot nu toe niet veel verder dan informeren en stimuleren.

Op blz 67 staat dat er volgend jaar pas gestart wordt met structureel energietoezicht. Vraag aan het college: kunt u aangeven of per 1- januari 2019 alle 19 branches structureel energietoezicht krijgen door de RUD  en gaan ze dan ook handhaven in 2019?

Vorige week donderdag erkende de minister dat de doelen voor 2020 niet worden gehaald. Mogelijk wordt er een kolencentrale versneld gesloten. En de VVD-fractievoorzitter in de 2e kamer stelde deze week dat zonder kerncentrales de doelen niet gehaald worden.

Vraag aan het college. Klopt onze conclusie dat we in Drenthe onze eigen doelstelling ook niet gaan halen?  Of anders geformuleerd: hoe gaan we in 1 jaar tijd 635.000 ton minder CO2 uitstoten om per 2020 op de 3 megaton uit te komen? Even ter herinnering: In 2016 was er 3.6 Megaton CO2-uitstoot in Drenthe en het doel voor 2020 is 3 Megaton. Kortom: op welke manier denkt u  de Co2-doelen te halen?

Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur, over draagvlak, eerlijke verdeling van lusten en lasten, klimaatrechtvaardigheid enz. Als volksvertegenwoordigers van Drenthe zitten we niet aan de klimaattafels en weten we niet wat er volgend jaar door de bestuurders wordt uit onderhandeld. De RES en het klimaatakkoord raken aan alle programma’s in de begroting; natuur, ecologische systemen, water, voedsel maar ook arbeidsmarkt, wonen, armoede, economie en vervoer. 

We vinden het moeilijk om deze begroting te kunnen beoordelen omdat de Drentse regionale energiestrategie en het landelijke klimaatakkoord nog compleet koffiedikkijken is. Terwijl deze twee akkoorden wel grote impact gaan hebben voor de komende jaren.

Reactie toevoegen

U bent hier